Štampa

Rezolucija o dijabetesu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 11. sjednici održanoj 15.11.2012.godine donio je Rezoluciju o dijabetesu.

 REZOLUCIJA O DIJEBETESU (213 KB)