Štampa

Publikacija "Mi mijenjamo sistem zdravstva"

 

Publikacija "Mi mijenjamo sistem zdravstva" priređena je u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji je usmjeren ka jačanju primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine i u njoj su navedeni rezultati HSEP projekta u periodu 2006-2010. godine.