Štampa

Znanja, stavovi i ponašanja spram pušenja kod školske djece

Globalno istraživanje pušenja kod školske djece u Federaciji BiH (GYTS) 2008 urađeno je od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom obrazovanja, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, Udruženjem “Partnerstvo za javno zdravlje,” Regionalnim uredom SZO za Europu Copenhagen, CDC USA, i CIDA/CPHA 
 

 Globalno istraživanje pušenja kod školske djece u Federaciji BiH (GYTS) 2008 (389 KB)

 Globalno istraživanje pušenja kod školske djece u Federaciji BiH (GYTS) 2008 engl (330 KB)