Štampa

Aktuelna situacija u vezi nove gripe H1N1

.

aktuelna situacija u vezi nove gripe h1n1Na području Federacije BiH do sada nije registrovan nijedan slučaj obolijevanja od nove gripe A(H1N1) te se i dalje, u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), intenzivno provodi epidemiološki nadzor u cilju ranog otkrivanja eventualne pojave oboljenja i adekvatnog odgovora zdravstvenog sistema. 

S obzirom na globalno širenje virusa, kao i pojavu virusa u zemljama okruženja stanovništvu se preporučuje pridržavanje mjera opšte i lične higijene:

  • Prekrijte usta maramicom ako kišete i kašljete
  • Papirnu maramicu odmah propisno odložite
  • Ako nemate maramicu pri ruci, kihnite u podlakticu
  • Redovnoperiteruke sapunom i toplom vodom
  • Akovamsapunivodanisuodmahdostupni, koristitegelzadezinfekciju
  • Izbjegavajte dodirivati oči, nos i usta jer se i tako može širiti virus
  • Higijena okoline (čišćenje i provjetravanje, dezinfekcija površina, predmeta, igračaka)
  • Antiviralni lijekovi se koriste isključivo po preporuci specijaliste infektologa
  • Vakcina protiv ovog oblika virusa gripe još nije proizvedena

Svi putnici koji su boravili u zemljama gdje je registrovana pojava virusa A(H1N1), ili su bili u kontaktu sa oboljelim osobama, a koji su u roku od 7 dana od povratka u BiH dobili simptome respiratorne bolesti slične gripi (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, grlobolja, bolovi u mišićima i kostima, glavobolja, umor) trebaju se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi.  

Napominjemo da je Koordinaciono stručno tijelo Federalnog ministarstva zdravstva u stalnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama u BiH, kao i SZO, te aktivno prati epidemiološku situaciju i preporučuje i poduzima potrebne mjere. 
Na preporuku Federalnog ministarstva zdravstva, a putem kantonalnih ministarstava zdravstva sa proglašenjem šeste faze pandemije 11. juna ove godine podignut je i nivo pripravnosti zdravstvene službe u Federaciji BiH, a sve u cilju što boljeg odgovora zdravstvenog sistema u slučaju pojave oboljenja na području FBiH.  
Ističemo da zdravstveni sistem Federacije BiH raspolaže kadrovskim i prostornim kapacitetima, kao i dovoljnim količinama antiviralnih lijekova i laboratorijskom opremom za dijagnostikovanje i terapiju ovog oboljenja. 
Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje zatvaranje granica, niti ograničavanje prometa roba i putnika, a putnici na međunarodnim aerodromima u FBiH se, u skladu sa preporukama SZO, upoznaju sa mjerama predostrožnosti kojih se trebaju pridržavati.  
Koordinaciono stručno tijelo će i dalje intenzivno pratiti situaciju i u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije poduzimati potrebne mjere. 
Štampa

Dodjela certifikata iz zdravstvenog menadžmenta

.

dodjela certifikata iz zdravstvenog menadmenta

U amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas je održana svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine koji su prošli petodnevnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Članovima 45 timova obiteljske medicine s područja Sarajevskog, Bosanskopodrinjskog i Srednjebosanskog kantona koji su u prvom ciklusu prošli ovu obuku certifikate su uručili federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović i dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr Bakir Mehić.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta se odvija u sklopu Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.

„Jednokratne inicijative nemaju dugotrajan efekt. Da bismo postigli održivost zdravstvene reforme i osigurali implementaciju potrebnih promjena, nužna je koordinirana aktivnost svih sudionika koji omogućuju funkcioniranje zdravstvenog sistema.

Nadamo se da će zdravstveni profesionalci znanja stečena u održanim nastavnim ciklusima primjenjivati u svakodnevnom radu. Nadamo se da će certifikat koji danas uručujemo biti podsjetnik na dane učenja, stjecanja novih iskustava i prijatelja" - kazao je na današnjoj svečanosti ministar Omerović.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom, HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.