Štampa

Obavijest korisnicima sredstava od igara na sreću

.

Obavještavaju se korisnici kojima su dodijeljena sredstva Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću V.broj: 1286/2019 od 07.11.2019.godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 84/19) da je saglasno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj 149/2020 od 30.01.2020.godine rok za realizaciju programa/projekata i izvještavanje prolongiran do 31.03.2020.godine.

Štampa

Recommendation for travellers (Novel Coronavirus 2019-nCoV)

.

Recommendation for travellers (Novel Coronavirus 2019-nCoV) - LINK  

Štampa

Korona virus (2019-nCoV) - Informacije Zavoda za javno zdravstvo FBiH

.

Informacije Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine vezano za Korona virus (2019-nCoV) koji se prvobitno pojavio gradu Vuhan, Kina možete pronaći na ovom LINKU