Štampa

Obavještenje proizvođačima lijekova i njihovim zastupnicima: revizija liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH

.

fmz za webObavještavamo proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 17.03.2023. godine na protokol Federalnog ministarstva zdravstva potrebno dostaviti dokumentaciju...

... sukladno  članku 13. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova s Liste lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj  36/11) u cilju pokretanja aktivnosti revizije liste lijekova Fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Do naznačenog roka potrebno je dostaviti i eventualne prijedloge i sugestije za lijekove koji se već nalaze na listi lijekova Fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija koja se dostavi na protokol Ministarstva nakon navedenog roka bit će razmotrena u okviru prve naredne revizije liste lijekova Fonda solidarnosti.