Štampa

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću SKB Mostar

.

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar objavljen je dana 07.09.2022. godine.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa možete preuzeti OVDJE