Štampa

Počela "Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici"

.

fmz za webStručna edukacija za 7 odabranih zdravstvenih radnika i saradnika – uposlenika centara za mentalno zdravlje u zajednici na području Federacije BiH, pod nazivom „Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici“ počela je 16.09.2021. godine u Neumu.

Edukacija će se realizirati kroz četiri modula u trajanju po tri dana, i to na osnovu dokumenta „Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Modul za obuku“, koji je razvijen od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Više o edukaciji možete pronaći na linku "Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici"