Štampa

JAVNI POZIV: Finansiranje projekata i programa iz sredstava po osnovu igara na sreću

.

Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je dana 03.02.2018. godine (subota) u Dnevnom avazu i Večernjem listu „Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“...

... saglasno Zakonu o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15 i 60/15) i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17).

Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2017. godine, rasporedit će se za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa koji se, između ostalog, odnose i na:

  • liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan Bosne i Hercegovine i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast,
  • liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti, kao i na
  • organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promocija dobrovoljnog davalaštva krvi.


Tekst Javnog poziva, prijavni obrazac, kao i definirane kriterije sa bodovnom shemom možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

KRITERIJI I BODOVNA SHEMA

Javni poziv je otvoren 21 dan.
Krajnji rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 24.02.2018. godine.