Štampa

Projekat SPIS - Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH

.

Projekat „Jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini - SPIS“ se provodi u Bosni i Hercegovini od 2008. godine s ciljem ispunjavanja uslova za pristup Evropskoj uniji iz domena društvene zaštite i dječijih prava.

Uz tehničku i stručnu pomoć Ureda UNICEF-a u BiH, Federalno ministarstvo zdravstva, uz ostale mnogobrojne partnere, učestvuje u implementaciji programa SPIS.

Opći cilj četvrte faze SPIS projekta koja se finansira iz IPA programa državne pomoći je unapređenje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini  jačanjem okvira politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece i pružanja socijalnih usluga za ugrožene porodice i djecu, naročito za djecu sa poteškoćama u razvoju. Usaglašeni  projekat se naslanja na tri prethodne faze projekta Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu u BiH, koji je proveden u periodu od 2008. do 2013.godine i ima za dodatni cilj da upotrebi naučene lekcije za identifikaciju i promociju najboljih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju. Projekat će se fokusirati na realizaciju tri ključna rezultata:

Očekivani rezultat 1
Institucije zadužene za izradu zakona i politika pripremile su podzakonske akte, standarde i protokole kojima se jača pružanje usluga za djecu s poteškoćama u razvoju, djecu bez roditeljskog staranja i djecu u riziku od razdvajanja od svojih porodica, uključujući unapređenu koordinaciju socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini.

Očekivani rezultat 2
Unapređeni sistemi socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou kroz jačanje kapaciteta za pružanje usluga, te pružanje kvalitetnih usluga inkluzije, naročito djeci s poteškoćama u razvoju, djeci bez roditeljskog staranja i djeci u riziku od razdvajanja od svojih porodica.

Očekivani rezultat 3
Djeca, mladi, pripadnici zajednice i općinske vlasti učestvovali u kampanji “Govorimo o mogućnostima” i proširili znanje o socijalnoj inkluziji, dječijim pravima, izgradnji mira, inkluzivnom obrazovanju/međugeneracijskom dijalogu s fokusom na djecu s poteškoćama u razvoju. Projekat je podržan od strane Europske delagacije u BiH kao i do UNICEF ureda u BiH.


Kontakt za Federalno ministarstvo zdravstva: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Analiza potreba djece i porodica iz oblasti socijalne zaštite i zdravlja u FBiH i Brčko Distriktu – Finalni izvještaj (1,62 MB)

 Preporuke sa konferencije „Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u BiH – primjeri sa lokalnih nivoa“, 27.01.2015. (310 KB)

Zvanična web stranica projekta

Štampa

Disclaimer

.

Federalno ministarstvo zdravstva nije odgovorno za sadržaj bilo koje druge web stranice na koju postoji link sa web stranice ministarstva. Netačni podaci će biti ispravljeni kada web redakcija dobije informaciju o netačnosti podataka i provjeri tačnost navedenog.
 
Svako korištenje portala Federalnog ministarstva zdravstva podložno je uslovima i pravilima opisanim u ovom tekstu. Ministarstvo poštuje privatnost posjetitelja na ovom portalu i prikupljat će lične podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa kad nam se dobrovoljno dostave on-line obrascima. Prikupljene podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima korisnika te mogli pružiti on-line usluge koje je korisnik zatražio. Ministarstvo neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti bit će objavljena na ovoj web stranici.
Štampa

Prazan

.