Štampa

JAVNI OGLAS ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU UKC TUZLA

25.06.2022. godine

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

JAVNI OGLAS ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA (PREUZMI)

Javni oglas je objavljen u dnevnim novinama "Večernji list" dana 24.06.2022. i "Dnevni avaz", dana 25.06.2022. godine.
Također, Javni oglas je objavljen dana 24.06.2022. godine u Službenim novinama Federacije BiH, Oglasni dio, broj 50/22.