Štampa

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SKB MOSTAR

25.06.2022. godine

Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje Poništenje Ponovnog Javnog oglasa za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

PONIŠTENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU U NADZORNOM VIJEĆU SVEUČILIŠNE KLINIČKE BOLNICE MOSTAR (PREUZMI)

Poništenje Ponovnog Javnog oglasa objavljeno je u dnevnim novinama "Večernji list" i "Dnevni avaz" dana 24.06.2022. godine, te u Službenim novinama Federacije BiH, Oglasni dio, broj 50/22.