Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja


STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

02.12.2015. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE SANITARNE INŽINJERE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

16.11.2015. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKE RADIOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

26.11.2015. godine u 16 sati. 


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

19.11. i 23.11.2015. godine u 16 sati.

Svi kandidati koji su u Federalno ministarstvo zdravstva podnijeli uredno dokumentiran zahtjev za polaganje stručnog ispita, pismenim putem će biti obaviješteni u kojem ispitnom roku će pristupiti polaganju stručnog ispita. 


STRUČNI ISPIT ZA MAGISTRE FARMACIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

12.11.2015. godine u 16 sati. 

NAPOMENA: Kandidati koji su se prijavili za polaganje stručnog ispita do 29.10.2015. godine, polagat će ispit u gore navedenom terminu. Kandidati koji se budu prijavljivali za polaganje stručnog ispita u zvanju magistar farmacije nakon 29.10.2015., bit će pozvani na naredni ispitni rok o kojem će biti blagovremeno obaviješteni. 


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE FIZIOTERAPEUTE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

17.11. i 23.11.2015. godine u 16 sati.

Svi kandidati koji su u Federalno ministarstvo zdravstva podnijeli uredno dokumentiran zahtjev za polaganje stručnog ispita, pismenim putem će biti obaviješteni u kojem ispitnom roku će pristupiti polaganju stručnog ispita. 


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

24.11., 30.11. i 07.12. 2015. godine u 16 sati. 

Svi kandidati koji su u Federalno ministarstvo zdravstva podnijeli uredno dokumentiran zahtjev za polaganje stručnog ispita, pismenim putem će biti obaviješteni u kojem ispitnom roku će pristupiti polaganju stručnog ispita. 


STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE MEDICINE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU STRUČNOG ISPITA:

1.Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona

2.Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž

3.Ovjerena kopija diplome

4.Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica 

Prijave je potrebno slati na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem.