Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja

 

STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

17.09.2014. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE SANITARNE INŽINJERE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

13.10.2014. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKE RADIOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

23.09.2014. godine u 16 sati. 


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

29.09.2014. godine u 16 sati.

POPRAVNI ISPIT
ODRŽAT ĆE SE 30.10.2014. GODINE U 16 SATI.


 STRUČNI ISPIT ZA MAGISTRE FARMACIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

25.09.2014. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE FIZIOTERAPEUTE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

30.09.2014. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

22.09.2014. godine u 16 sati.

 


STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE MEDICINE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

23.09.2014. godine u 16 sati.


 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU STRUČNOG ISPITA:

1.Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona

2.Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž

3.Ovjerena kopija diplome

4.Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica 

Prijave je potrebno slati na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem.