Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja

 

STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE STOMATOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE SANITARNE INŽINJERE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

27.04. i 28.04.2015. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKE RADIOLOGIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

20.04. i 21.04.2015. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE INŽINJERE MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

05.05.2015. godine u 16 sati. 


STRUČNI ISPIT ZA MAGISTRE FARMACIJE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

26.05. i 02.06.2015. godine u 16 sati.


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE FIZIOTERAPEUTE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---


STRUČNI ISPIT ZA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

16.04.2015. godine u 16 sati. 

OBAVJEŠTENJE: Svi kandidati koji na ispitu održanom 02.04.2015. godine nisu položili stručni ispit za diplomirane medicinske sestre-tehničare, imaju pravo da pristupe ponovnom polaganju ispita 16.04.2015, bez obzira da li će prethodno biti pismeno obaviješteni o pravu pristupanja ispitu. Napominjemo da kandidati koji ponovo polažu ispit trebaju uplatiti 150 KM na dep.račun: 1020500000106698, šifra vrste prihoda 722613, budžetski korisnik 2001001, općina 077.


STRUČNI ISPIT ZA DOKTORE MEDICINE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---

 


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU STRUČNOG ISPITA:

1.Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona

2.Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž

3.Ovjerena kopija diplome

4.Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica 

Prijave je potrebno slati na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem.