Štampa

Stručni ispiti - datumi polaganja

Federalno ministarstvo zdravstva utvrdilo je okvirne rokove za 2016. godinu u toku koji će biti organizirani i održani stručni ispiti za dole navedene profile zdravstvenih radnika. Nakon u cjelosti od šest mjeseci obavljenog pripravničkog staža, prijave je potrebno slati najkasnije 10 dana prije tačno utvrđenog termina polaganja stručnog ispita na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem. U skladu s Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12 i 58/15 ) uredno dokumentiranim zahtjevom za polaganje stručnog ispita se smatra:

-Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona;

-Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž;

-Ovjerena kopija diplome. Ukoliko je diploma stečena izvan BiH, ovjerena kopija nostrifikacije diplome;

-Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica.DOKTORI STOMATOLOGIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     25.01. - 04.02.
II    04.04. - 14.04.
III   20.06. - 30.06. 
IV   19.09. - 29.09.
V     21.11. - 01.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine godine sa početkom u --- sati.


DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

OKVIRNI ROKOVI

I     22.02. - 03.03.
II    23.05. - 02.06.
III   19.09. - 29.09.
IV    12.12. - 22.12. 

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

19.01.2017. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKE RADIOLOGIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     08.02. - 18.02. 
II    16.05. - 26.05.
III   05.09. - 15.09.
IV    05.12. - 15.12.

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana: 

30.01.2017. godine sa početkom u 16 sati.


DIPLOMIRANI INŽINJERI MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

OKVIRNI ROKOVI

I     15.02. - 25-02.
II    09.05. - 19.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.


MAGISTRI FARMACIJE

OKVIRNI ROKOVI

I     01.02. - 11.02.
II    18.04. - 28.04.
III   27.06. - 07.07.
IV    26.09. - 06.10.
V     12.12. - 22.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.


DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUTI

OKVIRNI ROKOVI

I     15.02. - 25.02.
II    09.05. - 19.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.


DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARI

OKVIRNI ROKOVI

I     25.01. - 04.02.
II    14.03. - 24.03.
III   02.05. - 12.05.
IV    11.07. - 21.07
V     03.10. - 13.10.
VI    21.11. - 01.12.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.


DOKTORI MEDICINE

OKVIRNI ROKOVI

I     01.02. - 11.02.
II    02.05. - 12.05.
III   11.07. - 21.07.
IV    03.10. - 13.10.

Stručni ispit održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.


STRUČNI ISPIT ZA INŽINJERE MEDICINSKE BIOKEMIJE 

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

---  sa početkom u --- sati. 


STRUČNI ISPIT ZA FARMACEUTSKE INSPEKTORE

održat će se u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva, dana:

--- godine sa početkom u --- sati.

Više o polaganju stručnog ispita za farmaceutskog inspektora možete pronaći OVDJE