Štampa

Informacije o imunizaciji

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima, između ostalog, planira i vrši centralnu distribuciju vakcina, nadzire i evaluira provođenje obaveznih imunizacija.

Na ovom LINKU sa službene stranice Zavoda za javno zdravstvo FBiH se može pronaći veliki broj informacija vezanih za imunizaciju, kao što su:
- kalendar imunizacije
- najčešća pitanja i odgovori
- dokumenti o stavovoima Svjetske zdravstvene organizacije vezano za imunizaciju
- stručne tekstove
- itd.

 

Štampa

Robb Butler o imunizaciji

Robb Butler, menadžer Programa za imunizaciju i bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropski region boravio je u Sarajevu povodom obilježavanja Svjetske sedmice imunizacije 2017. godine te, učestvovao u radu Centralnog skupa, te održao niz predavanja za bh. stručnjake iz oblasti imunizacije.

Na ovom LINKU možete pročitati i intervju koju je dao tom prilikom.

Štampa

Naredba o programu obveznih imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti u 2017. godini

Na temelju članka 44. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, donosi Naredbu o programu obveznih imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti u 2017. godini.

Ovom Naredbom uređuje se program obveznih imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti u 2017. godini.

Naredba o programu obveznih imunizacija u 2017. godini (324 KB)