Štampa

Najava centralne javne rasprave o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

.

Vlada Federacije BiH je na 91. sjednici održanoj 16.02.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, radi razmatranja i usvajanja.

Štampa

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje na području Kantona 10

.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje za područje Kantona 10...

Štampa

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje na području ZHK

.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje za područje Zapadnohercegovačkog kantona...