Štampa

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenja

.

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenjaU prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo danas je održana radionica „Prevencija riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ u kojoj je, pored Zavoda, Ministarstva zdravstva KS i Centra za srce KCU Sarajevo, aktivno učestvovalo i Federalno ministarstvo zdravstva.

Naime, kardiovaskularna oboljenja su vodeći uzrok smrtnosti i invalidnosti u Bosni i Hercegovini,ali i najveći korisnik fondova zdravstvenog osiguranja. Zbog toga je kontinuirana prevencija ovih oboljenja izuzetno značajna, a posebnu ulogu u tom procesu ima primarna zdravstvena zaštita, odnosno timovi porodične medicine.

Federalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović je u svom predavanju govorio o aktivnostima Ministarstva na ovom polju te istaknuo da je temeljna odrednica reforme zdravstva u FBiH upravo jačanje primarne zdravstvene zaštite i razvoj porodične medicine bazirane na promociji zdravlja i prevenciji.

S tim u vezi, on je kazao da je 2006. godine usvojen Strateški plan razvoja primarne zdravstvene zaštite u FBiH, prošle godine Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH 2008. do 2018. godine, a Predstavnički dom Parlamenta FBiH je krajem 2008. godine usvojio i Osnovni paket zdravstvenih prava. Ministar Omerović je naveo i druge konkretne aktivnosti Federalnog ministarstva zdravstva koje su usmjerene na sistemsko definiranje i jačanje uloge i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite i porodične medicine.

Ovom prilikom uposlenici Centra za srce KCUS, na čelu sa šefom doc. dr. Mirsadom Kacilom, prezentirali su rezultate projekta prevencije riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja koji ova ustanova u posljednje dvije godine provodi u saradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

O značaju prevencije kardiovaskularnih oboljenja danas su govorili i prof. dr. Arif Smajkić, kantonalni ministar zdravstva dr. Mustafa Cuplov, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Mahmut Đapo, dok je pomoćnik federalnog ministra dr. Aida Pilav u svom predavanju govorila o formiranju registra kardiovaskularnih oboljenja.

Štampa

Ministar Omerović razgovarao sa ambasadoricom Republike Francuske

.

Ministar Omerović razgovarao sa ambasadoricom Republike FrancuskeFederalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović primio je danas u Sarajevu ambasadoricu Republike Francuske u BiH Maryse Berniau i dr. Thiery Guillauma sa kojima je razgovarao o jačanju postojeće saradnje dvije zemlje u oblasti zdravstva te uspostavljanju centralnog Odjeljenja intenzivne njege u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Dr. Thiery već duže radi na uspostavljanju centralnog multidisciplinarnog Odjeljenja intenzivne njege u KCUS-u u kojem bi ljekari različitih internističkih specijalnosti na jednom mjestu pružali tretman najtežim pacijentima.

Ovo odjeljenje bi, kako je rečeno na današnjem sastanku, zvanično trebalo biti otvoreno u drugoj polovini aprila. Pored toga što će na njegovom čelu određeno vrijeme biti dr. Thiery, i dio opreme za ovu jedinicu intenzivne njege donirat će francuske bolnice.

S tim u vezi, na današnjem sastanku se razgovaralo o mogućnostima proširivanja ovog projekta i na druge zdravstvene ustanove, to jest uspostavi takvih odjeljenja u drugim bolnicama u Federaciji BiH, ali i uvođenju subspecijalističkog studija iz intenzivne njege.

Ministar Omerović je istaknuo da bi uspostavljenje ovakvog Odjeljenja intenzivne njege u KCU Sarajevo trebalo pokazati sve prednosti takve organizacije na osnovu čega bi se mogao napraviti mnogo veći projekt koji bi obuhvatio cijelu Federaciju BiH.

On je dodao da će za implementaciju ovog dugogodišnjeg projekta koji podrazumijeva i stručno usavršavanje biti neophodna, prije svega, kadrovska pomoć iz Francuske. S tim u vezi, dr. Thiery je istaknuo da ovaj projekt podržava i Francusko udruženje ljekara intenzivne njege.

Štampa

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

U Sarajevu je danas u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva započelo profesionalno usavršavanje iz zdravstvenog menadžmenta za rukovodioce domova zdravlja i bolnica.
Ovaj program profesionalnog usavršavanje se provodi u okviru druge komponente HSEP-a, a edukaciju u saradnji sa medicinskim fakultetima u FBiH vrši konsultantska kuća „Andrija Štampar-Škola javnog zdravlja“ iz Zagreba.

Današnjim predavanjima je počela edukacija predstavnika domova zdravlja i bolnica iz Sarajevskog, Zeničko-dobojskog i Bosanskopodrinjskog kantona, a isti program za rukovodioce iz Tuzlanskog, Srednjebosanskog i Posavskog kantona kreće u srijedu, 18. februara, u Tuzli. Edukacija za predstavnike domova zdravlja i bolnica iz ostala četiri kantona počinje u ponedjeljak, 23. februara u Mostaru.

Cilj edukacije iz zdravstvenog menadžmenta je unapređenje upravljačkih i menadžerskih vještina zdravstvenih radnika koji rade na rukovodećim pozicijama u svojim ustanovama, odnosno institucijama. Treba istaći da se, pored programa edukacije, u okviru HSEP-a radi i na akademskom razvoju postdiplomskog studija iz zdravstvenog menadžmenta.

Kroz ovaj program profesionalnog usavršavanja će, pored rukovodilaca domova zdravlja i bolnica, proći i timovi porodične medicine i predstavnici zavoda zdravstvenog osiguranja. Do sada je iz zdravstvenog menadžmenta educirano 100 timova porodične medicine.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.