Štampa

Ministar Omerović razgovarao sa ambasadoricom Republike Francuske

.

Ministar Omerović razgovarao sa ambasadoricom Republike FrancuskeFederalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović primio je danas u Sarajevu ambasadoricu Republike Francuske u BiH Maryse Berniau i dr. Thiery Guillauma sa kojima je razgovarao o jačanju postojeće saradnje dvije zemlje u oblasti zdravstva te uspostavljanju centralnog Odjeljenja intenzivne njege u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Dr. Thiery već duže radi na uspostavljanju centralnog multidisciplinarnog Odjeljenja intenzivne njege u KCUS-u u kojem bi ljekari različitih internističkih specijalnosti na jednom mjestu pružali tretman najtežim pacijentima.

Ovo odjeljenje bi, kako je rečeno na današnjem sastanku, zvanično trebalo biti otvoreno u drugoj polovini aprila. Pored toga što će na njegovom čelu određeno vrijeme biti dr. Thiery, i dio opreme za ovu jedinicu intenzivne njege donirat će francuske bolnice.

S tim u vezi, na današnjem sastanku se razgovaralo o mogućnostima proširivanja ovog projekta i na druge zdravstvene ustanove, to jest uspostavi takvih odjeljenja u drugim bolnicama u Federaciji BiH, ali i uvođenju subspecijalističkog studija iz intenzivne njege.

Ministar Omerović je istaknuo da bi uspostavljenje ovakvog Odjeljenja intenzivne njege u KCU Sarajevo trebalo pokazati sve prednosti takve organizacije na osnovu čega bi se mogao napraviti mnogo veći projekt koji bi obuhvatio cijelu Federaciju BiH.

On je dodao da će za implementaciju ovog dugogodišnjeg projekta koji podrazumijeva i stručno usavršavanje biti neophodna, prije svega, kadrovska pomoć iz Francuske. S tim u vezi, dr. Thiery je istaknuo da ovaj projekt podržava i Francusko udruženje ljekara intenzivne njege.

Štampa

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

.

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta

U Sarajevu je danas u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva započelo profesionalno usavršavanje iz zdravstvenog menadžmenta za rukovodioce domova zdravlja i bolnica.
Ovaj program profesionalnog usavršavanje se provodi u okviru druge komponente HSEP-a, a edukaciju u saradnji sa medicinskim fakultetima u FBiH vrši konsultantska kuća „Andrija Štampar-Škola javnog zdravlja“ iz Zagreba.

Današnjim predavanjima je počela edukacija predstavnika domova zdravlja i bolnica iz Sarajevskog, Zeničko-dobojskog i Bosanskopodrinjskog kantona, a isti program za rukovodioce iz Tuzlanskog, Srednjebosanskog i Posavskog kantona kreće u srijedu, 18. februara, u Tuzli. Edukacija za predstavnike domova zdravlja i bolnica iz ostala četiri kantona počinje u ponedjeljak, 23. februara u Mostaru.

Cilj edukacije iz zdravstvenog menadžmenta je unapređenje upravljačkih i menadžerskih vještina zdravstvenih radnika koji rade na rukovodećim pozicijama u svojim ustanovama, odnosno institucijama. Treba istaći da se, pored programa edukacije, u okviru HSEP-a radi i na akademskom razvoju postdiplomskog studija iz zdravstvenog menadžmenta.

Kroz ovaj program profesionalnog usavršavanja će, pored rukovodilaca domova zdravlja i bolnica, proći i timovi porodične medicine i predstavnici zavoda zdravstvenog osiguranja. Do sada je iz zdravstvenog menadžmenta educirano 100 timova porodične medicine.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.

Štampa

“Mi mijenjamo sistem zdravstva – vi navike”

.

Mi mijenjamo sistem zdravstva – vi navikeSvečanom promocijom održanom u četvrtak, 12. februara, u prostorijama Doma Armije u Sarajevu ozvaničen je početak 18-mjesečne informativno-edukativne kampanje “Mi mijenjamo sistem zdravstva – vi navike” koju u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) provodi Federalno ministarstvo zdravstva.

Osnovni ciljevi kampanje su kontinuirano informiranje javnosti o reformama koje se u okviru HSEP-a provode u sistemu primarne zdravstvene zaštite, te promoviranje zdravih stilova života. Krajnji cilj je da se kroz jačanje kapaciteta primarne zdravstvene zaštite, odnosno porodične medicine, te promoviranje zdravih stilova života u smislu prevencije masovnih nezaraznih bolesti unaprijedi zdravstveno stanje stanovništva Federacije BiH. 

Tokom svečane promocije prikazani su promotivni TV spotovi i radio džinglovi koji će se tokom kampanje emitirati na TV i radio stanicama u udarnim terminima. O kampanji i njenim ciljevima, te o samom projektu, govorili su pomoćnici federalnog ministra dr. Goran Čerkez i dr. Vildana Doder, dok se prisutnima u ime Udruženja ljekara porodične medicine Federacije BiH obratio dr. Zaim Jatić.

Svečanoj promociji prisustvovali su predstavnici federalnih zdravstvenih institucija, kantonalnih ministarstava zdravstva i zavoda zdravstvenog osiguranja, bolnica i domova zdravlja, Svjetske banke, Svjetske zdravstvene organizacije, Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA), te drugih međunarodnih organizacija.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.

Do sada su u okviru projekta na području FBiH renovirane 248 ambulante porodične medicine, a 274 ambulante su opremljene namještajem i medicinskom opremom. Kroz program dodatne edukacije je prošlo čak 570 timova porodične medicine, a započela je i edukacija iz zdravstvenog menadžmenta.