Štampa

Ministarstvo izradilo prednacrte tri zakona

.

Ministarstvo izradilo prednacrte tri zakonaSaglasno Programu rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2009. godinu, Ministarstvo je izradilo Prednacrt Zakona o zaštiti prava, obavezama i odgovornostima pacijenata, Prednacrt Zakona o stomatološkoj djelatnosti te Prednacrt Zakona o apotekarskoj djelatnosti te iste dostavilo u proceduru prema kantonima.

 Prednacrt Zakona o zaštiti prava, obavezama i odgovornostima pacijenata (350 KB)

 Prednacrt Zakona o stomatološkoj djelatnosti (320 KB)

 Prednacrt Zakona o apotekarskoj djelatnosti (128 KB)


Ističemo da je Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti usvojen u prvom čitanju u oba doma Parlamenta Federacije BiH uz zaključak da Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma treba provesti javnu raspravu o ovom zakonu.

 Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti (753 KB)

Štampa

Svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine

.

svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicineU amfiteatrima kliničkih centara u Sarajevu i Mostaru 27 i 30.06.2009 godine je održana svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine koji su prošli petodnevnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Članovima imova obiteljske medicine s područja Sarajevskog, Bosanskopodrinjskog i Srednjebosanskog Hercegovačkoneretvanskog, zapadno hercegovačkog i kantona 10 koji su u prvom ciklusu prošli ovu obuku certifikate su uručili federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović i dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr Bakir Mehić, a u Mostaru prof. dr Ljerka Ostojić dekanesa medicinskog fakulteta u Mostaru i prof dr Boris Hrabač , presjednik stručnog vijeća za zdravstveni menadžment

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta se odvija u sklopu Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.

„Jednokratne inicijative nemaju dugotrajan efekt. Da bismo postigli održivost zdravstvene reforme i osigurali implementaciju potrebnih promjena, nužna je koordinirana aktivnost svih sudionika koji omogućuju funkcioniranje zdravstvenog sistema.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom, HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.

Štampa

Promovirana knjiga "Ugovaranje u porodičnoj medicini"

.

promovirana knjiga ugovaranje u porodinoj mediciniU prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva održana je promocija knjige „Ugovaranje u porodičnoj medicini“, autora Senada Huseinagića, Snježane Bodnaruk i Borisa Hrabača. 

Knjiga govori o novom konceptu organizacije i upravljanja sistemom prakse porodične medicine, koji je prihvaćen kako na razini politike zdravstvene zaštite Federacije BiH, tako i u polju aktivnosti implementacije ovog koncepta u više kantona, gdje se na ovim reformama radi veći niz godina.

Ova knjiga insistira na promicanju principa primjene ljudskih prava u zdravstvenoj zaštiti što, prije svega, podrazumijeva jednaka prava svih ljudi na život i zdravlje. Jednakost i pravičnost u zdravstvenoj zaštiti podrazumijevaju i respektiranje principa jednake dostupnosti usluga porodične medicine za sve građane.

Knjiga je namijenjena širokom krugu čitatelja zainteresiranih za ovu oblast, kao što su uposlenici zavoda zdravstvenog osiguranja, članovi timova porodične medicine, menadžeri zdravstvenih ustanova, kreatori zdravstvene politike, djelatnici iz javnog zdravstva, studenti fakulteta zdravstvenog usmjerenja itd.

Namjera autora je da se kroz informiranje o novom konceptu organizacije primarne zdravstvene zaštite značajno doprinese promociji ove ideje i njenoj lakšoj implementaciji u praksi.

Dr. Huseinagić je govoreći o knjizi kazao da autori u narednom periodu, nakon distribucije knjige, namjeravaju otvoriti svojevrsni stručni dijalog, odnosno organizirati stručne rasprave tokom kojih bi sami akteri primarne zdravstvene zaštite govorili o ponuđenim rješenjima organizacije i upravljanja porodičnom medicinom.

Dipl. iur Snježana Bodnaruk je istaknula da je ugovaranje u porodičnoj medicini ključ reforme zdravstvenog sistema, odnosno da se reforma u zdravstvu ne može posmatrati odvojeno od reforme finansiranja zdravstvenog sektora.

Dodala je i to da je ova knjiga dobrodošla u trenutku usvajanja seta novih zakona iz oblasti zdravstva te dogovora o produžetku projekta jačanja zdravstvenog sektora koji za cilj ima unapređenje primarne zdravstvene zaštite kroz jačanje porodične medicine.

Prof. dr Boris Hrabač je naglasio da knjiga ima za cilj knjige kompilirati na jednom mjestu sve modele organizacije i ugovaranja u porodičnoj medicini te ponuditi najprihvatljiviju opciju koja bi, pak, bila tema stručne rasprave.

O knjizi su tokom izuzetno posjećene promocije govorili i recenzenti prof. dr. Aziz Šunje i prof. dr. Adnan Rovčanin. Izdavač knjige je Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.