Štampa

Čestitka povodom Dana državnosti BiH

.

Čestitka povodom Dana državnosti BiHFederalno ministarstvo zdravstva svim građanima Bosne i Hercegovine upućuje iskrene čestitke povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Štampa

Istraživanje o uspješnosti implementacije porodične medicine

.

Istraživanje o uspješnosti implementacije porodične medicineU prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas je potpisan ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH za provođenje opsežnog istraživanja o uspješnosti dosadašnje implementacije porodične medicine na području Federacije BiH i njenog učinka na cjelokupni zdravstveni sistem u FBiH.
Štampa

Potpisani ugovori o dodjeli grantova

.

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicineU prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva danas su potpisani ugovori o dodjeli grantova za 19 odabranih inovativnih projekata iz oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravih stilova života koji se finansiraju u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP).

Ukupna vrijednost dodijeljenih grantova za nevladine organizacije i zdravstvene ustanove iznosi 166.760 KM, a projekti su posvećeni prevenciji dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, povišenog krvnog pritiska, alkoholizma, pušenja, kao i edukaciji i promociji zdravih stilova života.

Ovo je treća grupa grantova koja se realizira u okviru HSEP-a, a u prvoj dvije grupe podržana su 22 projekta na području cijele Federacije BiH.

Naime, u okviru treće komponente HSEP-a predviđeno je da se grantovima finansijski podrže projekti koji se odnose na kontinuiranu zdravstvenu zaštitu i poticaj za saradnju između zdravstvenih profesionalaca i nevladinog sektora.

Cilj ove podkomponente projekta je unapređenje zdravstvenog statusa stanovništva putem pružanja sveobuhvatnih, kontinuiranih i integriranih zdravstvenih usluga s naglaskom na jačanju suradnje između zdravstvenih djelatnika (posebno na lokacijama gdje je porodična medicina već zaživjela ili uskoro treba da zaživi), te jačanju saradnje zdravstvenih i djelatnika iz drugih oblasti i nevladinog sektora.

S obzirom da se u okviru HSEP-a upravo implementira medijska kampanja „Mi mijenjamo sistem zdravstva, vi navike“ kojom se promoviraju zdravi stilovi života, podržani projekti prate teme koje obrađuje kampanja i jačanju njen učinak na terenu, a sve u cilju poboljšanja zdravlja opšte populacije.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora Federacije BiH (HSEP) u periodu od 2006. do 2010. godine implementira Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima IDA kredita Svjetske banke, Razvojne banke Vijeća Evrope i lokalnim učešćem od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada.

ODLUKA O DODJELI GRANTOVA SA SPISKOM PODRŽANIH PROJEKATA