Štampa

Promovirana knjiga "Ugovaranje u porodičnoj medicini"

.

promovirana knjiga ugovaranje u porodinoj mediciniU prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva održana je promocija knjige „Ugovaranje u porodičnoj medicini“, autora Senada Huseinagića, Snježane Bodnaruk i Borisa Hrabača. 

Knjiga govori o novom konceptu organizacije i upravljanja sistemom prakse porodične medicine, koji je prihvaćen kako na razini politike zdravstvene zaštite Federacije BiH, tako i u polju aktivnosti implementacije ovog koncepta u više kantona, gdje se na ovim reformama radi veći niz godina.

Ova knjiga insistira na promicanju principa primjene ljudskih prava u zdravstvenoj zaštiti što, prije svega, podrazumijeva jednaka prava svih ljudi na život i zdravlje. Jednakost i pravičnost u zdravstvenoj zaštiti podrazumijevaju i respektiranje principa jednake dostupnosti usluga porodične medicine za sve građane.

Knjiga je namijenjena širokom krugu čitatelja zainteresiranih za ovu oblast, kao što su uposlenici zavoda zdravstvenog osiguranja, članovi timova porodične medicine, menadžeri zdravstvenih ustanova, kreatori zdravstvene politike, djelatnici iz javnog zdravstva, studenti fakulteta zdravstvenog usmjerenja itd.

Namjera autora je da se kroz informiranje o novom konceptu organizacije primarne zdravstvene zaštite značajno doprinese promociji ove ideje i njenoj lakšoj implementaciji u praksi.

Dr. Huseinagić je govoreći o knjizi kazao da autori u narednom periodu, nakon distribucije knjige, namjeravaju otvoriti svojevrsni stručni dijalog, odnosno organizirati stručne rasprave tokom kojih bi sami akteri primarne zdravstvene zaštite govorili o ponuđenim rješenjima organizacije i upravljanja porodičnom medicinom.

Dipl. iur Snježana Bodnaruk je istaknula da je ugovaranje u porodičnoj medicini ključ reforme zdravstvenog sistema, odnosno da se reforma u zdravstvu ne može posmatrati odvojeno od reforme finansiranja zdravstvenog sektora.

Dodala je i to da je ova knjiga dobrodošla u trenutku usvajanja seta novih zakona iz oblasti zdravstva te dogovora o produžetku projekta jačanja zdravstvenog sektora koji za cilj ima unapređenje primarne zdravstvene zaštite kroz jačanje porodične medicine.

Prof. dr Boris Hrabač je naglasio da knjiga ima za cilj knjige kompilirati na jednom mjestu sve modele organizacije i ugovaranja u porodičnoj medicini te ponuditi najprihvatljiviju opciju koja bi, pak, bila tema stručne rasprave.

O knjizi su tokom izuzetno posjećene promocije govorili i recenzenti prof. dr. Aziz Šunje i prof. dr. Adnan Rovčanin. Izdavač knjige je Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.

Štampa

Konferencija o reproduktivnom zdravlju

.

Konferencija o reproduktivnom zdravljuU organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i turske nevladine organizacije "Yisav", a u saradnji sa Udruženjem ginekologa i perinatologa Federacije BiH, u Sarajevu je danas održana jednodnevna konferencija o reproduktivnom i seksualnom zdravlju kojoj je prisustvovalo oko 60 ginekologa i perinatologa iz Turske, te oko 40 domaćih stručnjaka iz ove oblasti.

U svom pozdravnom obraćanju, federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović je istaknuo da je reproduktivno zdravlje tema od izuzetno važnog značaja za Bosnu i Hercegovinu s obzirom da se naša zemlja suočava sa problemom „bijele kuge“.

Ministar Omerović je kazao da Federalno ministarstvo zdravstva ovom problemu pridaje veliki značaj te s tim u vezi naglasio da su Osnovnim paketom zdravstvenih prava koji je na prijedlog Ministarstva u februaru ove godine usvojio Parlament FBiH, predviđena dva pokušaja medicinski potpomognute oplodnje na teret zdravstvenog osiguranja za žene do 37. godine života.

On je dodao i to da Federalno ministarstvo zdravstva aktivno radi i na izradi programa prevencije raka grlića maternice u FBiH.

Ministar Omerović se zahvalio predstavnicima organizacije „Yisav“ i stručnjacima iz Turske na njihovoj dosadašnjoj pomoći i podršci te napomenuo da će i današnja konferencija dati određene putokaze za poboljšanje reproduktivnog zdravlja, a samim tim i poboljšanja nataliteta u Federaciji BiH.

Štampa

Obiteljska/porodična medicina danas-sljedeći koraci i izazovi

.

Obiteljska porodična medicina danas

29.06.2009 godine u Sarajevu u hotelu Sarajevo sa početkom u 11 sati planira održati zdravstveni skup na temu Obiteljska/porodična medicine danas-sljedeći koraci i izazovi. Očekuje se prisustvo preko 100 zdravstvenih profesionalaca i prestavnika vlasti , Cilj skupa je aktivno učešće i razmjena iskustava svih kantonalnih ministara, direktora domova zdravlja , zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja na temu razvoja obiteljske medicine.