Štampa

Prva eHealth konferencija za jugoistočnu Evropu

.

ehealth konferencijaU organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i Udruženja za istraživanje i politiku socijalne sigurnosti (GVG) iz Njemačke u Sarajevu će se održati dvodnevna Prva eHealth konferencija za jugoistočnu Evropu. 

Pojam eHealth zapravo predstavlja uvođenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u sistem zdravstvene zaštite.   

Zemlje regiona su posljednjih godina na različite načine pristupile uvođenju eHealth-a u sistem zdravstvene zaštite. Konferencija je prilika za razmjenu iskustava i analizu različitih strateških pristupa uvođenja eHealth-a, kao i njegovog utjecaja na cjelokupni zdravstveni sistem. 

U radu Konferencije će učestvovati oko 30 stručnjaka iz ove oblasti iz 14 evropskih zemalja.   

Konferencija će se održati 03. – 04. septembra u Hotelu „Sarajevo“, pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Štampa

Ministarstvo izradilo prednacrte tri zakona

.

Ministarstvo izradilo prednacrte tri zakonaSaglasno Programu rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2009. godinu, Ministarstvo je izradilo Prednacrt Zakona o zaštiti prava, obavezama i odgovornostima pacijenata, Prednacrt Zakona o stomatološkoj djelatnosti te Prednacrt Zakona o apotekarskoj djelatnosti te iste dostavilo u proceduru prema kantonima.

 Prednacrt Zakona o zaštiti prava, obavezama i odgovornostima pacijenata (350 KB)

 Prednacrt Zakona o stomatološkoj djelatnosti (320 KB)

 Prednacrt Zakona o apotekarskoj djelatnosti (128 KB)


Ističemo da je Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti usvojen u prvom čitanju u oba doma Parlamenta Federacije BiH uz zaključak da Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma treba provesti javnu raspravu o ovom zakonu.

 Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti (753 KB)

Štampa

Svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine

.

svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicineU amfiteatrima kliničkih centara u Sarajevu i Mostaru 27 i 30.06.2009 godine je održana svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine koji su prošli petodnevnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Članovima imova obiteljske medicine s područja Sarajevskog, Bosanskopodrinjskog i Srednjebosanskog Hercegovačkoneretvanskog, zapadno hercegovačkog i kantona 10 koji su u prvom ciklusu prošli ovu obuku certifikate su uručili federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović i dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr Bakir Mehić, a u Mostaru prof. dr Ljerka Ostojić dekanesa medicinskog fakulteta u Mostaru i prof dr Boris Hrabač , presjednik stručnog vijeća za zdravstveni menadžment

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta se odvija u sklopu Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.

„Jednokratne inicijative nemaju dugotrajan efekt. Da bismo postigli održivost zdravstvene reforme i osigurali implementaciju potrebnih promjena, nužna je koordinirana aktivnost svih sudionika koji omogućuju funkcioniranje zdravstvenog sistema.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom, HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.