Štampa

Radionica "Jačanje institucija javnoga zdravstva u BiH"

.

radionica jaanje institucija javnoga zdravstva u bihU hotelu „Sarajevo“ danas je otvorena dvodnevna radionica „Jačanje institucija javnoga zdravstva u Bosni i Hercegovini“ čime je zapravo započela implementacija istoimenog projekta.

Projekt “Jačanje institucija javnoga zdravstva u BiH” finansiran je od strane Evropske Komisije, iz IPA pretpristupnih fondova i bit će implementiran od strane Konzorcija EPOS i ICON u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BIH i entitetskim ministarstvima zdravstva u naredna 24 mjeseca.

Projekt se tiče jačanja institucija javnoga zdravstva u BiH na putu evropskih integracija u smislu unapređenja procesa monitoringa i evaluacije zdravstvenih podataka i informacija prema zahtjevima EUROSTAT-a.

Time bi se omogućila uspostava informaciono-komunikacionih protokola za standardizirano i jedinstveno prikupljanje zdravstvenih podataka u cijeloj BIH prema EU standardima, što, između ostalog, ima za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih podataka koji služe za bolje planiranje i donošenja odluka u zdravstvu.

Osnovni nosioci aktivnosti su zavodi i instituti za javno zdravstvo u BiH gdje bi se usvajanjem novih znanja i vještina omogućila efikasnija i kvalitetnija procjena stvarnih zdravstvenih potreba stanovništva. Planirana je i izrada specifičnoga softvera, što bi dodatno omogućila brzu i efikasnu izmjenu informacija vezanu za nadzor i kontrolu kako nad oboljenjima, tako i nad faktorima rizika koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.

U pozdravnom govoru federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović  je kazao da je  korištenje IPA fondova unutar zdravstvenog sektora velika prilika BiH za daljnji razvoj zdravstvenih strategija i politika i njihovog približavanja i usaglašavanja sa regulatornim okvirom EU, što je u aktuelnom reformskom periodu vrlo značajno.