Štampa

Novi koronavirus 2019-nCoV

.

Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je 31. decembra/prosinca 2019. godine prijavljeno grupiranje ljudi oboljelih od upale pluća nepoznatog uzroka u gradu Wuhan, provincija Hubei u Kini. Pacijenti su pokazivali simptome povišene tjelesne temperature, otežanog disanja, a bolest je dijagnosticirana kao virusna upala pluća.

Identificiran je novi koronavirus (2019-nCoV) koji prije nije izazivao bolest kod ljudi.

Koronavirusi su velika obitelj virusa, od kojih neki mogu uzrokovati bolest kod ljudi, a drugi cirkuliraju među životinjama, uključujući deve, mačke i šišmiše. Rijetko koronavirusi koji cirkuliraju među životinjama mogu evoluirati i izazvati infekciju kod ljudi, kao što se dogodilo s MERS-om (Middle East respiratory syndrome) i SARS-om (Teški akutni respiratorni sindrom).

Nakon toga, započela je epidemija koja je zahvatila i druge dijelove Kine, a identificiraju se i slučajevi izvan Kine, u nekoliko zemalja Azije, ali i u Australiji, Evropi i  Sjevernoj Americi. Prvi slučajevi u Evropi potvrđeni su u Francuskoj 24. januara 2020. godine. Situacija se mijenja svakodnevno, a više možete saznati na ovom LINKU Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Prenos virusa sa čovjeka na čovjeka je potvrđen ali je potrebno još informacija kako bi se u potpunosti shvatio način prenosa infekcije.

Generalni direktor SZO je 30. januara 2020. godine proglasio epidemiju novog koronavirusa vanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja. Dan poslije, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, formiran je Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva za poduzimanje mjera zaštite stanovništva od novog koronavirusa (2019-nCoV).

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH te kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, kao i Graničnom policijom BiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Ministarstvom civilnih poslova BiH intenzivno koordinira i provodi mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, a u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

U tom kontekstu, na graničnim prijelazima se u saradnji sa Graničnom policijom BiH i Federalnom upravoza inspekcijske poslove provodi ciljani „ulazni screening“ za putnike koji dolaze sa područja Kine u smislu da putnici ispunjavaju sanitarni upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke. Uspostavljen je mehanizam obavještavanja i daljeg postupanja u slučaju da se na graničnom prelazu ustanovi da osoba koja dolazi s područja Kine ima neki od simptoma koji bi mogao ukazivati na bolest izazvanu novim koronavirusom. Također, strani i bh. državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Federaciji BiH, a koji se vraćaju s područja Kine, se u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima i zavodima za javno zdravstvo stavljaju pod zdravstveni nadzor.

Vlada Federacije BiH usvojila je 31.01.2020. godine Informaciju o pojavi novog koronavirusa (2019-nCoV), te donijela set zaključaka, uključujući da se novi koronavirus ima smatrati zaraznom bolesti, čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH u skladu s članom 8. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Također, istog dana je nakon prvobitnog Koordinacionog tijela u cilju povećanja operabilnosti formiran Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva, te izdat nalog da i na području kantona koordinaciona tijela prerastu u krizne štabove i aktiviraju planovi pripravnosti za postupanje nadležnih institucija. Kantonalnim institucijama dostavljene su i Mjere za zdravstvene ustanove koje je izradio Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Nadležne institucije u Federaciji BiH su u stalnom kontaktu u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora, te se prate preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI SA PREPORUKAMA
Preporuke za putnike (LINK)

Recommendation for travellers (Novel Coronavirus 2019-nCoV)(LINK)Saopštenje od 03.02.2020.

Na području Federacije BiH nije registriran niti hospitaliziran nijedan pacijent sa sumnjom na bolest izazvanu novim koronavirusom.

Ovo ističemo iz razloga što su se u pojedinim medijima pojavile netačne informacije o navodnim sumnjivim slučajevima na bolest izazvanu ovim virusom u Tuzli i Mostaru.

Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH su do sada, a nastavit će i u narednom periodu, transparentno izvještavali javnost o mjerama koje se poduzimaju na području Federacije BiH u cilju ranog otkrivanja eventualnog sumnjivog slučaja na pojavu novog koronavirusa i sprječavanja širenja bolesti izazvane ovim virusom.

U potpunosti razumijemo interes medija za ovu temu, te predstavnici navedenih institucija pokušavaju maksimalno i u okviru realnih mogućnosti da odgovore na ogroman broj medijskih zahtjeva, što nekada zbog obima posla nije moguće u kratkom roku.

Ističemo da će Federalno ministarstvo zdravstva o eventualnoj pojavi slučaja bolesti sa ozbiljnom sumnjom da je izazvana novim koronavirusom o tome obavijestiti javnost, te ovim putem pozivamo medije na odgovorno izvještavanje o temama koje se odnose na javno zdravlje građana Federacije BiH.


Saopštenje od 31.01.2020.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) je sinoć ponovno sazvao sastanak Odbora za vanredne situacije kako bi sa Odborom utvrdio da li epidemija novog korona virusa predstavlja vanredni javnozdravstveni događaj od međunarodnog značaja. Generalni direktor je prihvatio savjet Odbora i proglasio ovu epidemiju vanrednim javnozdravstvenim događajem od međunarodnog značaja, te su date preporuke prema Kini, kao i zemljama svijeta.

Federalno ministarstvo zdravstva je slijedom te odluke po automatizmu i u skladu sa Zakonom formiralo Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva za daljnje praćenje situacije i poduzimanje mjera u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom na teritoriji Federacije BiH, kao i koordiniranja aktivnosti između nadležnih institucija.

Navedeni Krizni štab preuzima poslove ranije formiranog Koordinacionog tijela ovog ministarstva, a u cilju povećanja stepena operabilnosti.

Sve ranije utvrđene mjere koje se intenzivno provode u saradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva, Federalnim i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, zdravstvenim ustanovama, Državnom graničnom službom i Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Ministarstvom civilnih poslova BiH, ostaju i dalje u primjeni.  

Napominjemo da su sve mjere koje se provode fokusirane na rano otkrivanje eventualnog sumnjivog slučaja u cilju sprječavanja nastanka i širenja bolesti izazvane novim koronavirusom.

Evropski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i dalje procjenjuje da postoji „umjerena“ vjerovatnoća pojave uvezenih slučajeva u evropske zemlje, što se odnosi i na BiH.

Preporuke za putnike i generalne preporuke za stanovništvo dostupne su na web stranici Zavoda za javno zdravlje FBiH (LINK).