Štampa

Novi koronavirus (COVID-19)

.

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine svaki dan u 10 sati objavljuje ažurirana izvješća o broju testiranih i potvrđenih slučajeva bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19) na području Federacije BiH. Navedene podatke možete pronaći OVDJE

Detaljnije podatke po zemljama u svijetu možete pronaći na linku Svjetske zdravstvene organizacije OVDJE

Ukoliko dobijete simptome respiratorne bolesti (povišena temperatura i kašalj) ostanite u vlastitom domu i odmah se telefonski jave kantonalnom zavodu za javno zdravstvo ili nadležnom domu zdravlja kako biste dobili daljnje instrukcije. 

Dežurni kontakt telefoni po kantonima. (Preuzmi)

Crveni križ Federacije BiH (kontakt telefoni)


OPĆE PREPORUKE

Pazite na svoje i zdravlje ljudi oko vas tako što ćete se pridržavati slijedećeg:

 • Maksimalno izbjegavajte kontakt sa drugim ljudima, kao što su kućne posjete i bilo kakva druga grupiranja ljudi. Ostanite kući.  
 • Svi poslodavci koji su u mogućnosti trebaju organizirati rad od kuće.
 • Potrebno je držati distancu od najmanje 1,5 metar između vas i drugih ljudi.
 • Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce.
 • Provjetravajte prostorije u kojima boravite.
 • Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola (min. 70%).
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama.
 • Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.
 • Preporučuje se BH državljanima i stranim državljanima sa stalnim i privremenim boravkom u BiH da ne putuju.
 • Ako imate simptome respiratorne infekcije (povišenu temperaturu, kašalj) nosite medicinsku masku i telefonom se obratite svom liječniku.
 • Pratite preporuke koje izdaje Federalna uprava Civilne zaštite, kao i nadležne zdravstvene institucije i ustanove na području Federacije BiH.NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI SA PREPORUKAMA


VIŠE INFORMACIJA ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE I STANOVNIŠTVO (ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH)


UPUTA ZA REGULIRANJE PRIVREMENE SPRIJEČNOSTI ZA RAD

SMJERNICE ZA KUĆNU IZOLACIJU


UPUTA ZA PRAVILNO PRANJE RUKU

PREPORUKE ZA SVE POSLOVNE SUBJEKTE, SAMOSTALNE OBRTNIKE, ORGANE VLASTI NA RAZINI FEDERACIJE, KANTONA/ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA, UDRUGE I FONDACIJE I RADNIKE U CILJU SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

SIGURNOST TIJEKOM DIJALIZE I COVID-19 (National Kidney Foundation; prevelo Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH)

PITANJA I ODGOVORI: TRUDNOĆA, POROĐAJ I DOJENJE I COVID-19


MULTIMEDIJA

Kako se prenosi koronavirus (COVID-19) (video)

Opće preporuke za stanovništvo (COVID-19) (poster)

Pranje ruku (poster)

Zaštitite sebe i druge (poster)NAREDBA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OD 12.03.2020.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na nastavku 7. sjednice održane 12.03.2020. godine, u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19), sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1.    Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim stožerima da donesu naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

2.    Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim stožerima da na području kantona/županije obustave rad dječijih vrtića, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

3.    Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim stožerima da obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.

4.    Preporučuje se pučanstvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštita javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih stožera kantonalanih/županijskih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

5.    Svim učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na  visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Federacije BiH, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja. Za provođenje ove preporuke odgovorni su roditelji, odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika, a za punoljetne osobe: učenike i studente, navedeno je osobna odgovornost.

6.    Svom pučanstvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

7.    Nalaže se menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u Federaciji BiH da zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima ne odobravaju putovanje u inozemstvo po bilo kom osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

8.    Nalaže se svim zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima u Federaciji BiH da u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19) ne napuštaju Federaciju BiH ni po kom osnovu. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

9.    Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federacije BiH.  Rok: kontinuiran do daljnjeg.

10.    Ovom naredbom zamjenjuje se Naredba broj: 01-33-1426/20 od 11.03.2020. godine.

11.    Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.NAREDBA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OD 11.03.2020.

 
Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 7. sjednici održanoj 11.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1.    Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

2.    Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

3.    Nalaže se svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organiziranja međunarodnih natjecanja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obvezno Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o natjecateljima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datuma ulaska u Federaciju BiH, duljinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podatci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH- Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

4.    Nalaže se kantonalnim kriznim stožerima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

5.    Nalaže  se kantonalnim kriznim stožerima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona pojačaju epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

6.    Preporučuje se svim građanima i građankama u Federaciji BiH da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštita javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

7.    Svim osobama u Federaciji BiH kojim je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), od strane kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se strikno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

8.    Preporučuje se zdravstvenim djelatnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizirane stručne i znanstvene skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo. Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 
9.    Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH.  Rok: kontinuiran do daljnjeg.
 
10.    Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.


NAREDBA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OD 10.03.2020.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 6. sjednici održanoj 10.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1.    Nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kantonalnim kriznim stožerima da, u cilju ranog otkrivanja eventualne pojave novog koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, Procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), a koje su se primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, od sada primjenjuju na sve putnike koji dolaze iz zemalja Francuska, Njemačka i Španija. 

2.    Osim navedenih Procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zavodima za javno zdravstvo kantona, i kantonalnim kriznim stožerima da svim stranim državljanima koji ulaze u Federaciju BiH iz zemalja navedenih u točki 1. ove naredbe  propišu mjera ograničavanje kretanja na razdoblje od 14 dana.

3.    Preporučuje se BH državljanima i stranim državljanima sa stalnim i privremenim boravkom u BiH, da ne putuju u zemlje navedene u točki 1. ove naredbe.

4.    Osim navedenih Procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zavodima za javno zdravstvo kantona i kantonalnim kriznim stožerima da se svim BH državljanima  i stranim državljanima koji imaju stalni ili privremeni boravak u BiH, a ulaze u Federaciju BiH iz zemalja navedenih u točki 1. ove naredbe izdaju  rješenja o obvezi izolacije u trajanju od 14 dana.

5.    Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 07.03.2020. godine kojim se nalaže kantonalnim kriznim stožerima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovite specijalističko-konsultativne preglede, a neophodne specijalističko-konsultativne preglede, obavljaju po procjeni specijaliste, odnosi se na sve zdravstvene ustanove bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositelje privatne prakse u Federaciji BiH.

6.    Nalaže se prijevoznicima da prilikom prelaska granice koriste granične prijelaze na kojima se stalno nalaze federalni granični sanitarni inspektori, kao što su granični prijelazi GP Bijača, GP Gorica, GP Kamensko-Livno, GP Izačić, GP Orašje, GP Šamac-Domaljevac. Vozači kamiona koji voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u Federaciju BiH moraju biti u izolaciji do odlaska na sljedeći prijevoz, te po povratku ponovno su dužni podvrgnuti se izolaciji. Slijedom navedenog, preporuča se svim prijevoznicima i drugim gospodarskim subjektima, da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u prometu. Ako odlazak ne mogu odgoditi, važno je napomenuti da su poslodavci, osobito poslodavci u djelatnosti prijevoza, dužni osigurati provedbu preventivnih mjera, dostupnost osobne zaštitne opreme, dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila.

7.    Putem Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša i turizma, kao i kantonalnih ministarstva iz ove oblasti naložiti svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima da registruju dolaske gostiju –turista iz ugroženih zemalja navedenih u točki 1. ove naredbe, koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da kontaktiraju odmah nadležnog epidemiologa zavoda za javno zdravstvo kantona na otvorene brojeve telefona, u cilju provođenja mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), Međunarodne zdravstvene regulative-IHR, kao i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

8.    Tražiti putem Vlade Federacije BiH intenzivnije postupanje nadležnih državnih ministarstava i tijela državne uprave BiH u uvjetima promjenjene epidemiološke situacije u svezi novog koronavirusa u svijetu, zemljama susjedstva i BiH posebice Ministarstva sigurnosti BiH (Granična policija BiH, Ured za strance), Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo civilnih poslova BiH i dr.

9.    Obavještava se javnost da neprovođenje naloženih mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa nad osobama koji dolaze iz zemalja iz točke 1. ove naredbe, podliježe prekršajnoj odgovornosti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i kaznenoj odgovornosti, jer je člankom 225. Kaznenog zakona Federacije BiH utvrđeno kazneno djelo „Prenošenja zarazne bolesti“. Naime ovom odredbom decidno je regulirano da:
(1)    Ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
(2)     Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko ne postupi po propisima ili naredbama iz stava 1. ovog člana u pogledu suzbijanja ili sprečavanja zaraznih bolesti kod životinja, pa zbog toga dođe do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude.

Stoga ponovno apelujemo na osobe nad kojima se provode mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), da se striktno pridržavaju propisanih mjera, jer u protivnom rizikuju pokretanje pored prekršajnog i kaznenog postupka. Skrećemo pozornost da svi koji imaju informacije da se pojedine osobe ne pridržavaju propisanih mjera obavijeste nadležne epidemiologe zavoda za javno zdravstvo kantona, nadležne sanitarne inspektore, te krizne stožere Federalnog ministarstva zdravstva i krizne stožere kantonalnih ministarstava zdravstva.


PRIOPĆENJA ZA JAVNOST

15.03.2020.


12.03.2020.

11.03.2020.

09.03.2020.

05.03.2020.

04.03.2020.

24.02.2020.

03.02.2020.

31.01.2020.