Štampa

"Pričama iz centra" i okruglim stolom o stimulativnom finansiranju zdravstvene zaštite otvoreni "Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH"

.

Promocijom brošure „Priče iz centra“ koja sadrži reportaže iz centara za mentalno zdravlje širom FBiH otvoreni su ovogodišnji Dani kvaliteta u zdravstvu...

...koji se u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) održavaju 20. i 21. decembra u Sarajevu pod nazivom „BiH u Europskoj uniji: Kvalitetom ka društvu najboljih“. “Dani kvaliteta” nastavljeni su okruglim stolom “Stimulativno finansiranje zdravstvene zaštite” te brojnim drugim sadržajima.

Brošura “Priče iz centra” štampana je kroz “Projekat mentalno zdravlje u BiH” koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

Enisa Mešić, liderica komponente 1, Projekta mentalnog zdravlja u BiH iz Asocijacije XY govoreći o brošuri “Priče iz centra” istaknula je kako vjeruje da će svi koji pročitaju priče kroz jednu ljudsku perspektivu dobiti uvid u sve ono što rade centri za mentalno zdravlje te istaknula zadovoljstvo saradnjom s AKAZ-om:

“Velika je sreća imati ovakve partnere, i ideja da se rad centara za mentalno zdravlje prikaže kroz ljudske priče na jedan novinarski način koja je došla od agencije koja se bavi kvalitetom i standardima naišla je na veliko oduševljenje kod nas koji se bavimo mentalnim zdravljem i svakodnevno se borimo protiv stigme”, kazala je Enisa Mešić.

Reportaže autora Almira Panjete prikazuju rad centara kroz životne priče korisnica i korisnika, voditelja i osoblja centara i njihov zajednički nesebični doprinos.

“Kada sam u junu krenuo u obilazak centara za mentalno zdravlje, krenuo sam na put u nepoznato, a vratio se obogaćen jednim životnim iskustvom. U centrima sam se susreo sa posvećenim osobljem, ali i sa korisnicama koji u svemu ravnopravno učestvuju, razgovarao sa mnogima, iznijeli su mi svoje životne priče koje iako su nerijetko teške i traumatične, nose pozitivnu poruku i poruku nade”, kazao je Almir Panjeta.

Direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo potcrtao je značaj brošure u borbi protiv stigme i namjeru da se publiciranjem i distribucijom ove brošure upute anti-stigma poruke što brojnijoj publici:

„Priče govore o pacijentima ali i zdravstvenim radnicima koji su u stanju socijalne marginalizacije. Uz upućivanje anti-stigma poruka, namjera nam je da ovom brošurom osobe kojima je potrebna podrška iz domena mentalnog zdravlja kao i zdravstvene djelatnike smjestimo u centar pažnje i interesovanja šire javnosti gdje i zaslužuju da budu“, kazao je doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a i urednik brošure „Priče iz centra“.

Šesti po redu Dani kvaliteta u zdravstvu, stručni seminar za koordinatore i ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, zdravstvene menadžere, zdravstvene djelatnike i pacijente nastavlja Okruglim stolom “Stimulativno finansiranje zdravstvene zaštite”, te obukom za koordinatore i ovlaštene ocjenjivače kvaliteta.

Drugog dana manifestacije bit će predstavljen bogat Pregled aktivnosti AKAZ-a za 2018., projekti SDC-a u BiH, anketa u domu zdravlja o sigurnosti pacijenata u FBiH, a bit će predstavljene i aktivnosti vezane za pokretanje Krovnog udruženja pacijenata u BiH.

Manifestacija završava dodjelom AKAZ-ovih priznanja i zahvalnica, među kojima po prvi put i kolegijalnog priznanja za izvrsnost koje je glasovima njegovih kolegica i kolega te posjetitelja FB stranice AKAZ-a pripalo prof. dr. med. sci. Lutvi Sporiševiću.

„Naziv ovogodišnjeg izdanja: „BiH u Europskoj uniji: Sa kvalitetom ka društvu najboljih“ sadržava nastojanje da našu zemlju vidimo kao bitan faktor u budućnosti, koji u prestižno društvo evropskih država dolazi sa jasnom sviješću o kvalitetu kao presudnom svojstvu koje nas čini poželjnim i ravnopravnim članom u punom smislu“, kaže doc.dr. Ahmed Novo koji će na “Danima kvaliteta” predstaviti aktivnosti i dostignuća AKAZ-a u 2018. među kojima se posebno izdvaja dobijanje akreditacije za Standarde za primarnu zdravstvenu zaštitu od Međunarodne udruge za kvalitet u zdravstvu (ISQua).

Ovim je AKAZ postao prva agencija u regionu i jedna od 42 organizacije u svijetu s međunarodno priznatim standardima, a BiH se našla u društvu  najrazvijenijih zemalja svijeta čija agencija posjeduje ovu prestižnu međunarodnu akreditaciju.

(AKAZ)