Štampa

Najava centralne javne rasprave o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom

.

Vlada Federacije BiH je na 96. sjednici održanoj 23.03.2017. godine utvrdila i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputila Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom, radi razmatranja i usvajanja.

 

Na 20. sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 25.04.2017. godine, kao i na nastavku 21. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane 01.06.2017.godine usvojen je Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom.

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski pomognute oplodnje, kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je zaključak kojim se zadužuje Vlada Federacije BiH da, sukladno proceduri propisanoj Ustavom Federacije BiH za donošenje zakona iz zajedničke nadležnosti federalne vlasti i kantona, organizira i provede javnu raspravu o Nacrtu zakona, i to u trajanju od 30 dana.

S obzirom na to da su javne rasprave o Nacrtu zakona na razini kantona završene, centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom održat će se dana 23.10.2017.godine (ponedjeljak) u Velikoj sali Parlamenta Federacije BiH, u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, u periodu od 11:00 do 13:30.

Više o javnoj raspravi i Nacrtu zakona možete pronaći OVDJE