Štampa

Podrška Vlade Švicarske domovima zdravlja u Tuzli i Odžaku

.

Danas je Domovima zdravlja Tuzla i Odžak uručena medicinska i nemedicinska oprema ukupne vrijednosti 57.178 KM (DZ Tuzla), odnosno 35.160 (DZ Odžak).

Opremu je donirala Vlada Švicarske u sklopu projekta “Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini” (ProSes), a koristit će se za pružanje usluga polivalentne patronaže, odnosno za rad medicinskih sestara i tehničara u zajednici. Istom prilikom uručeni su i certifikati za 22 patronažne medicinske sestre/tehničara koji su uspješno završili teorijsku i praktičnu obuku.

U ime Ambasade Švicarske u BiH, opremu je direktoru DZ Tuzla dr. Suadu Bijediću i direktoru DZ Odžak dr. Anti Majiću uručila Maja Zarić, koordinatorica zdravstvenog programa.

“Medicinske sestre i tehničari koji rade u patronažnoj službi su ključna podrška najranjivijim članovima zajednice, kao što su trudnice i porodilje, nepokretni pacijenti i pacijenti sa hroničnim oboljenjima“, kazala je Zarić.

Dragana Galić, savjetnica federalnog ministra zdravstva je uručila certifikate patronažnim medicinskim sestrama/tehničarima.

“Da bi postigli poboljšanje usluge, sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite za najranjivije grupe stanovništva, neophodna je i edukacija medicinskih sestara-tehničara. Podjela ovih certifikata govori da su medicinske sestre-tehničari uspješno prošli edukaciju i položili ispit iz ove oblasti“, rekla je Dragana Galić.

Od marta 2016. godine ProSes je organizirao edukaciju i podršku u radu za 17 medicinskih sestara/tehničara iz DZ Tuzla i 5 medicinskih sestara iz DZ Odžak, u šta je uloženo 130.057 KM. Jedan broj učesnika edukacije i članova uprave domova zdravlja su također imali priliku posjetiti zdravstveni centar dr. Adolf Drolc u Mariboru i upoznati se sa njihovim uspješnim modelom patronažne službe i iskustvima koja se mogu primjeniti i u bh. kontekstu.

Do sada postignuti rezultati pokazuju da se povećao obim i kvalitet usluga pruženih u zajednici, te da je broj pruženih usluga duplo veći u odnosu na period prije podrške ProSes-a.

Projekat ProSes je uspješno podržao uvođenje usluga sestrinstva u zajednici i u domovima zdravlja u Bijeljini i Prijedoru, a u toku je uvođenje ovih usluga u domovima zdravlja u Mostaru,  Tomislavgradu, Livnu, Banjaluci i Brčkom.

ProSes, koji podržava i finansira Vlada Švicarske sredstvima u iznosu od 8 miliona KM, provodi se u cijeloj Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Pored rada na unapređenju usluga zdravstvene njege u zajednici, Projekat se bavi i regulativom u oblasti sestrinstva kao i visokoškolskim obrazovanjem medicinskih sestara/tehničara.

Više informacija o projektu možete pronaći OVDJE