Štampa

Svjetski dan bez duhanskog dima 2017: Duhan - prijetnja razvoju

.

Svake godine, širom svijeta 31. svibanj/maj se obilježava kao Svjetski dan bez duhanskog dima. Ovo je međunarodno značajan datum, kada sve zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) mobiliziraju sve relevatne ustanove u vladinom i nevladinom sektoru s ciljem podizanja javne svijesti o značaju intervencija usmjerenih na prevenciju pušenja kao vodeće bolesti ovisnosti, te jačanja dostupnosti programa odvikavanja i prestanka od pušenja.

Kako potrošnja duhana ima zdravstvene, socijalne i ekonomske posljedice na razvoj cijele zajednice, SZO i partnerske međunarodne organizacije su ujedinjeni u naporima učinkovitih internacionalnih mehanizama kontrole duhana. 

Ove godine pod sloganom "Duhan – prijetnja razvoju" SZO poziva zemlje članice na intenziviranje intersektorskih mjera kontrole duhana. Kroz poruke: „Duhan je prijetnja svima nama“, „Recimo NE pušenju“ i „Zaštitimo zdravlje, smanjimo siromaštvo i promovirajmo razvoj“ pozivaju se svi relevantni sektori, ustanove, organizacije i pojedinci u jedinstveni front zaštite zdravlja stanovništva i razvoja zajednice od posljedica konzumacije duhanskih proizvoda.

Ciljevi aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana bez duhanskog dima  
•    Rasvjetljavanje povezanosti između konzumiranja duhanskih proizvoda, mjera kontrole duhana i održivog razvoja zajednice.
•    Motiviranje zemalja za uključenje mjera kontrole duhana u njihove nacionalne akcijske planove Ciljeva održivog razvoja 2030
•    Podrška zemljama članicama i civilnom društvu u provedbi jačih nacionalnih mehanizama kontrole duhana u borbi protiv uplitanja duhanske industrije u političke procese
•    Jačanje  učešća većeg broja sektora, ustanova i pojedinaca u nacionalnim, regionalnim i globalnim naporima usmjerenim na razvoj strategija, akcijskih planova i ciljeva koji u svojim prioritetima obuhvataju i aktivnosti kontrole duhana.
•    Pružanje mogućnosti da i pojedinci mogu doprinjeti stvaranju održivog svijeta bez duhanskog dima, kroz prevenciju početka pušenja ili putem odluke o prestanku pušenja.

Neke činjenice o duhanu, kontroli duhana i ciljevima razvoja

•    Svake godine, oko 6 milijuna ljudi umire od posljedica pušenja, sa procjenama da ukoliko se ne poduzmu učinkovite mjere kontrole duhana, ovaj broj će se povećati na 8 miliona do 2030 god.   
•    Potrošnja duhana predstavlja prijetnju za svaku osobu, bez obzora na spol, godine, rasu, kulturu i obrazovanje. Pušenje donosi patnju, bolesti i smrt, pogađajući podjednako i pojedince, obitelji i ekonomije zemalja.
•    Potrošnja duhanskih proizvoda uzrokuje velike troškove za ekonomiju zemalja putem porasta troškova zdravstvene zaštite i smanjenja produktivnosti. Pušenjem se povećavaju nejednakosti u zdravlju i još više produbljuje siromaštvo, jer najsiromašnije skupine stanovništva kupovinom duhanskih proizvoda raspolažu sa manje sredstva za ishranu, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Oko 80% prijevremenih smrti uzrokovanih pušenjem javlja se u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama, koje se zbog toga suočavaju sa izazovima u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.
•    Uzgoj duhana zahtjeva velike količine pesticida i đubriva, koji mogu biti toksični i zagađivači sigurnog vodosnabdjevanja. Svake godine, uzgajivači duhana koriste 4.3 miliona hektara zemlje, što za posljedicu ima gubitak zelenih površina za 2-4%. Proizvođači duhanskih proizvoda stvaraju preko 2 milijuna tona čvrstog otpada.
•    Okvirna Konvencija o kontroli duhana SZO je međunarodni okvir za intervencije kotrole duhana u zemljama članicama. Ovaj međunarodni dokument je potpisalo i usvojilo 180 zemalja (179 zemalja članica SZO i  Europska unija). Zahvaljujući ovom dokumentu, preko polovine zemalja svijeta na koje otpada skoro 40% svjetske populacije (oko 2.8 milijardi ljudi), je implementiralo barem jednu od najučinkovitijih mjera kontrole duhana sadržanih u Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana. Narastajući broj zemalja koje provode intervencije kontrole duhana predstavljaju odbranu od utjecaja duhanske industrije u politike i odluke vlada iz područja kontrole duhana. Analize pokazuju da povećanje poreza na duhanske proizvode za samo 1 USA $ na globalnom planu donosi prihode od 190 milijardi USA $ koji se može iskoristiti u razvojne svrhe. Visoke porezne stope na duhanske proizvode doprinose povećanju priliva financijskih sredstava u proračune država, reduciranju potražnje za duhanskim proizvodima i motivaciju pušača da počnu razmišljati o prestanku pušenja kao izboru za svoje zdravlje i kvalitetu života.

Raširenost pušenja kao bolesti ovisnosti u stanovništvu u Federaciji BiH

Prema rezultatima MICS4 istraživanja u Federaciji BiH iz 2011. godine, rađenog na starosnim skupinama 15-49 godina, bilježi se 33,4% žena stalnih pušača u urbanim područjima i 24,9% žena u ruralnim sredinama, kao i 45% muškaraca stalnih pušača u urbanim i 41,1% muškaraca u ruralnim sredinama. (Izvor: MICS4, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 2011)

Prema podacima Studije o stanju zdravlja stanovništva Federacije BiH iz 2012. godine  bilježi se  44,1% stanovnika u starosnoj skupini 18 do 65 godina, od čega 56,3% muškaraca, a 31,6% žena. (Izvor: Studija o stanju zdravlja stanovništva u Federaciji BiH 2012, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH)

Prema rezultatima Globalnog istraživanja pušenja kod mladih (GYTS), koje je 2013. godine na uzorku školske djece starosnih skupina 13-15 godina proveo Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, bilježi se 12.7%  trenutnih pušača od čega 15.5% dječaka i 9.7% djevojčica. (Izvor: Globalno istraživanje pušenja kod školske djece u Federaciji BiH GYTS, 2013, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH 2013)

Pušenje i vodeći uzroci smrtnosti stanovništva Federacije BiH

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, posljednjih godina u vodećim uzrocima smrti stanovništva Federacije BiH dominiraju oboljenja koja se između ostalih faktora rizika povezuju sa pušenjem. Tako u 2015. godini, 53,8% vodećih uzroka  smrtnosti stanovništva Federacije BiH predstavljaju kardiovaskularne bolesti (stopa 500,0/100.000 st.) i 21,0% maligne neoplazme (stopa 194,9/100.000 st.) što predstavlja gotovo ¾ svih uzroka smrti.

Među vodećim uzrocima smrti iz grupe kardiovaskularnih oboljenja, bilježi se trend stalnog rasta i to posebno moždani udar (stopa 93,4/100.000), akutni infarkt miokarda (stopa  89,5/100.000 st.) i esencijalna hipertenzija (stopa 45,2/100.000st.).

Kontrola duhana u Federaciji BiH

Dokument Okvirne Konvencije o kontroli duhana SZO je 2009. godine ratificiran je od strane Parlamentarne skuštine BiH, čime je nametnuta potreba za harmonizacijom entitetskih zakona i strateških dokumenta iz područja kontrole duhana sa ovim značajnim međunarodnim dokumentom.

U Federaciji BiH iz oblasti kontrole duhana na snazi su sljedeći zakoni: Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11) i Pravilnik o označavanju pakiranja duhanskih prerađevina, („Službene novine Federacije BiH“, broj 57/11).

U razdoblju 2016/2017 godine u sklopu “Projekta za smanjenje faktora rizika za zdravlja u BiH” koji podržava Vlada Švicarske i Švicarska razvojna agencija preko Ureda Svjetske banke (WB) u BiH, od strane Federalnog ministarstva zdravstva inicirana je izrada dokumenata novog Zakona i Strategije kontrole duhana u Federaciji BiH. Dokumenti Nacrta zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i Strategije kontrole duhana pripremljeni su od strane intersektorskih radnih skupina sa prestavnicima relevantnih sektora i ustanova, kao i predstavnika nevladinog sektora.

Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH usvojen je od strane Vlade Federacije BiH i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Tekst Nacrta zakona možete pronaći OVDJE.

Više o Svjetskom danu bez duhanskog dima možete pronaći na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

Aktivnosti povodom obilježavanja 31.05.2017.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana bez duhanskog dima sutra, 31. svibnja bit će otvorena Izložba „Duhan – prijetnja razvoju u BiH“ u prostorijama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Izložbu organizira Udruženje PROI u suradnji s Delegacijom EU u BiH, Švicarskom ambasadom i Svjetskom bankom, a partneri događaja su: Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Asocijacija srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), Crveni križ Novo Sarajevo i Udruženje Nautilus. Tom prilikom bit će upriličena i panel diskusija na kojoj će učestvovati ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, te predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Svjetske banke i vladinih institucija iz Federacije BiH i Republike Srpske.

POZIV ZA MEDIJE