Štampa

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine

.

Potpisani ugovori za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine

U prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu danas su potpisani ugovori sa odabranim izvođačima radova za rekonstrukciju 97 ambulanti porodične medicine na području Federacije BiH. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.407.014,67 KM, a rok za završetak radova je četiri mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

Radi se o trećoj i posljednjoj fazi rekonstrukcije ambulanti porodične medicine u okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva. U prve dvije faze obnovljena je 241 ambulanta, tako da će ukupno u okviru ovog projekta biti obnovljeno 338 ambulanti porodične medicine na području FBiH.

Time se nastavlja kontinuirano jačanje i razvoj porodične medicine u FBiH, a sve u cilju efikasnije, kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora Federacije BiH (HSEP) u periodu od 2006. do 2010. godine implementira Federalno ministarstvo zdravstva kreditnim sredstvima IDA kredita Svjetske banke, Razvojne banke Vijeća Evrope i lokalnim učešćem od strane Vlade FBiH i kantonalnih vlada.

Cilj ovog projekta je unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema putem restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine.

Pored građevinske rekonstrukcije ambulanti, kroz projekt HSEP do sada je, između ostalog, moderno opremljena 271 ambulanta porodične medicine na području Federacije BiH, a educirano više od 900 ljekara i 1200 medicinskih sestara.