Štampa

Svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine

.

svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicineU amfiteatrima kliničkih centara u Sarajevu i Mostaru 27 i 30.06.2009 godine je održana svečana dodjela certifikata za timove obiteljske medicine koji su prošli petodnevnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Članovima imova obiteljske medicine s područja Sarajevskog, Bosanskopodrinjskog i Srednjebosanskog Hercegovačkoneretvanskog, zapadno hercegovačkog i kantona 10 koji su u prvom ciklusu prošli ovu obuku certifikate su uručili federalni ministar zdravstva prim. dr Safet Omerović i dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr Bakir Mehić, a u Mostaru prof. dr Ljerka Ostojić dekanesa medicinskog fakulteta u Mostaru i prof dr Boris Hrabač , presjednik stručnog vijeća za zdravstveni menadžment

Edukacija iz zdravstvenog menadžmenta se odvija u sklopu Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva u suradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.

„Jednokratne inicijative nemaju dugotrajan efekt. Da bismo postigli održivost zdravstvene reforme i osigurali implementaciju potrebnih promjena, nužna je koordinirana aktivnost svih sudionika koji omogućuju funkcioniranje zdravstvenog sistema.

HSEP jača primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz razvoj porodične medicine u svim domovima zdravlja i ambulantama u Federaciji BiH. Pored renoviranja ambulanti, opremanja namještajem i medicinskom opremom, HSEP uključuje i opremanje edukativnih centara porodične medicine, obuku timova porodične medicine iz oblasti porodične medicine i menadžmenta promjena, te edukaciju direktora domova zdravlja u smislu jačanja upravljačkih vještina, kao i niz dodatnih aktivnosti koje unapređuju sistem zdravstvene zaštite i omogućuju bolju uslugu građanima.