Štampa

Obiteljska/porodična medicina danas-sljedeći koraci i izazovi

.

Obiteljska porodična medicina danas

29.06.2009 godine u Sarajevu u hotelu Sarajevo sa početkom u 11 sati planira održati zdravstveni skup na temu Obiteljska/porodična medicine danas-sljedeći koraci i izazovi. Očekuje se prisustvo preko 100 zdravstvenih profesionalaca i prestavnika vlasti , Cilj skupa je aktivno učešće i razmjena iskustava svih kantonalnih ministara, direktora domova zdravlja , zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja na temu razvoja obiteljske medicine.