Štampa

Javni konkurs za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

.

Federalno ministarstvo finansija/financija objavilo je dana 22.02.2014.godine (petak) u „Službenim novinama Federacije BiH“, Dnevnom avazu i Večernjem listu ...

Javni konkurs za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u 2013.godini, a saglasno Zakonu o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/02 i 40/10) i Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11, 21/11, 41/11, 37/12, 107/12 i 19/13).

Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2013.godine, rasporedit će se za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa koji se, između ostalog, odnose i na prikupljanje sredstava za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti čije se liječenje finansira iz Fonda solidarnosti.

Tekst javnog konkursa, prijavni obrazac, kao i definirane kriterije sa bodovnom shemom možete preuzeti OVDJE