Štampa

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenja

.

Radionica o prevenciji kardiovaskularnih oboljenjaU prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo danas je održana radionica „Prevencija riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ u kojoj je, pored Zavoda, Ministarstva zdravstva KS i Centra za srce KCU Sarajevo, aktivno učestvovalo i Federalno ministarstvo zdravstva.

Naime, kardiovaskularna oboljenja su vodeći uzrok smrtnosti i invalidnosti u Bosni i Hercegovini,ali i najveći korisnik fondova zdravstvenog osiguranja. Zbog toga je kontinuirana prevencija ovih oboljenja izuzetno značajna, a posebnu ulogu u tom procesu ima primarna zdravstvena zaštita, odnosno timovi porodične medicine.

Federalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović je u svom predavanju govorio o aktivnostima Ministarstva na ovom polju te istaknuo da je temeljna odrednica reforme zdravstva u FBiH upravo jačanje primarne zdravstvene zaštite i razvoj porodične medicine bazirane na promociji zdravlja i prevenciji.

S tim u vezi, on je kazao da je 2006. godine usvojen Strateški plan razvoja primarne zdravstvene zaštite u FBiH, prošle godine Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH 2008. do 2018. godine, a Predstavnički dom Parlamenta FBiH je krajem 2008. godine usvojio i Osnovni paket zdravstvenih prava. Ministar Omerović je naveo i druge konkretne aktivnosti Federalnog ministarstva zdravstva koje su usmjerene na sistemsko definiranje i jačanje uloge i kapaciteta primarne zdravstvene zaštite i porodične medicine.

Ovom prilikom uposlenici Centra za srce KCUS, na čelu sa šefom doc. dr. Mirsadom Kacilom, prezentirali su rezultate projekta prevencije riziko faktora kardiovaskularnih oboljenja koji ova ustanova u posljednje dvije godine provodi u saradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

O značaju prevencije kardiovaskularnih oboljenja danas su govorili i prof. dr. Arif Smajkić, kantonalni ministar zdravstva dr. Mustafa Cuplov, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Mahmut Đapo, dok je pomoćnik federalnog ministra dr. Aida Pilav u svom predavanju govorila o formiranju registra kardiovaskularnih oboljenja.