Štampa

Ministarstvo izradilo prednacrte tri zakona

.

Ministarstvo izradilo prednacrte tri zakonaSaglasno Programu rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2009. godinu, Ministarstvo je izradilo Prednacrt Zakona o zaštiti prava, obavezama i odgovornostima pacijenata, Prednacrt Zakona o stomatološkoj djelatnosti te Prednacrt Zakona o apotekarskoj djelatnosti te iste dostavilo u proceduru prema kantonima.

 Prednacrt Zakona o zaštiti prava, obavezama i odgovornostima pacijenata (350 KB)

 Prednacrt Zakona o stomatološkoj djelatnosti (320 KB)

 Prednacrt Zakona o apotekarskoj djelatnosti (128 KB)


Ističemo da je Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti usvojen u prvom čitanju u oba doma Parlamenta Federacije BiH uz zaključak da Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma treba provesti javnu raspravu o ovom zakonu.

 Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti (753 KB)