Štampa

Trodnevni seminar na temu mentalnog zdravlja

.

trodnevni seminar na temu mentalnog zdravljaU Sarajevu je danas završen trodnevni edukativni seminar “Prevencija mentalnih poremećaja i patologije u ponašanju u prvim fazama razvoja” koji su uz podršku Italijanske kooperacije u BiH i italijanske nevladine organizacije „CESVI“ organizirali Federalno ministarstvo zdravstva i Pedagoški zavod Kantona Sarajevo.

Cilj trodnevnog seminara je jačanje sposobnosti bh. nastavničkog kadra u vezi sa prevencijom, ranom identifikacijom i sprječavanjem osjećaja nelagode djece u školama, kao i devijantnog ponašanja, te rješavanje mentalnih problema kod djece i stvaranje mreža saradnje između škola, porodica i specijaliziranih socijalno-zdravstvenih ustanova.

Na ovaj način se doprinosi multisektorskom djelovanju na poboljšanju zdravlja mladih, ali i na praktičan način implementiraju Politika, te Strategija „Mladi i zdravlje“ koju je 2008. godine usvojila Vlada FBiH.

Ovaj seminar realiziran je u okviru projekta “Podrška akcijama u korist djece i mladih koji se ubrajaju u posebno ugrožene i rizične grupe u Bosni i Hercegovini”.