Štampa

Promovirana knjiga "Ugovaranje u porodičnoj medicini"

.

promovirana knjiga ugovaranje u porodinoj mediciniU prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva održana je promocija knjige „Ugovaranje u porodičnoj medicini“, autora Senada Huseinagića, Snježane Bodnaruk i Borisa Hrabača. 

Knjiga govori o novom konceptu organizacije i upravljanja sistemom prakse porodične medicine, koji je prihvaćen kako na razini politike zdravstvene zaštite Federacije BiH, tako i u polju aktivnosti implementacije ovog koncepta u više kantona, gdje se na ovim reformama radi veći niz godina.

Ova knjiga insistira na promicanju principa primjene ljudskih prava u zdravstvenoj zaštiti što, prije svega, podrazumijeva jednaka prava svih ljudi na život i zdravlje. Jednakost i pravičnost u zdravstvenoj zaštiti podrazumijevaju i respektiranje principa jednake dostupnosti usluga porodične medicine za sve građane.

Knjiga je namijenjena širokom krugu čitatelja zainteresiranih za ovu oblast, kao što su uposlenici zavoda zdravstvenog osiguranja, članovi timova porodične medicine, menadžeri zdravstvenih ustanova, kreatori zdravstvene politike, djelatnici iz javnog zdravstva, studenti fakulteta zdravstvenog usmjerenja itd.

Namjera autora je da se kroz informiranje o novom konceptu organizacije primarne zdravstvene zaštite značajno doprinese promociji ove ideje i njenoj lakšoj implementaciji u praksi.

Dr. Huseinagić je govoreći o knjizi kazao da autori u narednom periodu, nakon distribucije knjige, namjeravaju otvoriti svojevrsni stručni dijalog, odnosno organizirati stručne rasprave tokom kojih bi sami akteri primarne zdravstvene zaštite govorili o ponuđenim rješenjima organizacije i upravljanja porodičnom medicinom.

Dipl. iur Snježana Bodnaruk je istaknula da je ugovaranje u porodičnoj medicini ključ reforme zdravstvenog sistema, odnosno da se reforma u zdravstvu ne može posmatrati odvojeno od reforme finansiranja zdravstvenog sektora.

Dodala je i to da je ova knjiga dobrodošla u trenutku usvajanja seta novih zakona iz oblasti zdravstva te dogovora o produžetku projekta jačanja zdravstvenog sektora koji za cilj ima unapređenje primarne zdravstvene zaštite kroz jačanje porodične medicine.

Prof. dr Boris Hrabač je naglasio da knjiga ima za cilj knjige kompilirati na jednom mjestu sve modele organizacije i ugovaranja u porodičnoj medicini te ponuditi najprihvatljiviju opciju koja bi, pak, bila tema stručne rasprave.

O knjizi su tokom izuzetno posjećene promocije govorili i recenzenti prof. dr. Aziz Šunje i prof. dr. Adnan Rovčanin. Izdavač knjige je Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.