Štampa

Organizacija i djelokrug rada Federalnog ministarstva zdravstva

 

Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u području zdravstva.

Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za razdoblje 2018-2020. godine (460 KB)
Prilog 1: Tabelarni prikaz (400 KB) Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za razdoblje 2016-2018. godine (450 KB)
 
Prilog 1: Tabelarni prikaz (450 KB) 
 


Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2019. godinu

Uvodni dio (211 KB)
Tabelarni prikaz (424 KB)Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2018. godinu


Uvodni dio (200 KB)
Tabelarni prikaz (500 KB)


Izvješće o radu Federalnog ministarstva zdravstva za 2017. godinu

Uvodni dio (170 KB)
Tabelarni prikaz (720 KB)


Izvješće o radu Federalnog ministarstva za 2016. godinu

Uvodni dio (160 KB)
Tabelarni prikaz (620 KB)


Plan rada Federalnog ministarstva zdravstva za 2017. godinu

Uvodni dio (211 KB)
Tabelarni prikaz (460 KB)
Osnovne organizacione jedinice Federalnog ministarstva zdravstva su:

1. KABINET MINISTRA
2. SEKTOR ZA ANALITIKU, PLAN I UPRAVLJANJE RESURSIMA U
ZDRAVSTVU
3. SEKTOR ZA JAVNO ZDRAVLJE, MONITORING I EVALUACIJU
4. SEKTOR ZA FARMACIJU
5. SEKTOR ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE
6. SEKTOR ZA FINANSIJE I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
7. SEKTOR ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA
8. SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I KOORDINACIJU RAZVOJA
STRATEGIJA

Gdje se nalazimo?