Štampa

Javni konkurs za prikupljanje i verifikaciju softverskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu

Na osnovu člana 16. Pravilnika o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/13) Federalno ministarstvo zdravstva o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE I VERIFIKACIJU SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU