Štampa

Javni poziv za dodjelu grant sredstava za male projekte zasnovane na dokazima u okviru RHRF projekta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Projekat “Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH”
SDC Grant TF 0A4795

JAVNI POZIV
za dodjelu grant sredstava za male projekte zasnovane na dokazima

Federalno ministarstvo zdravstva poziva sve javne neprofitne organizacije i ustanove/institucije, kao i nevladin sektor koje su registrirane u lokalnim zajednicama Mostar i Zenica, a čije su aktivnosti usmjerene ka promociji zdravlja i prevenciji nezaraznih bolesti, odnosno četiri zdravstvena riziko-faktora (pušenje, konzumiranje alkohola, nezdrava ishrana i fizička neaktivnost), da podnesu prijavu za dodjelu grant sredstava za male projekte zasnovane na dokazima, a koji će se provoditi u pripadajućoj lokalnoj zajednici.

Grant sredstvima se mogu podržati projekti koji su zasnovani na dokazima i usmjereni na:

1.    Smanjenje konzumacije duhanskih proizvoda
2.    Smanjenje konzumacije alkohola
3.    Zdravu ishranu
4.    Povećanje fizičke aktivnosti

Cilj projekta: Promjena stavova i ponašanja kod navedena četiri faktora rizika

Makismalni iznos grant sredstava koji se dodjeljuju iznosi do 20.000,00 KM.

Podnositelji prijedloga Projekta mogu dobiti maksimalno dva granta, pod uvjetom da se bave različitim faktorima zdravstvenih rizika.

Period implementacije: Aplicirani projekt ne smije trajati kraće od jednog (1), niti duže od tri (3) mjeseca.

Prijava projektnog prijedloga mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:
1) Prijava mora biti dostavljena u roku propisanom u javnom natječaju;
2) Prijava mora biti dostavljena na propisanim obrascima;
3) Svi obrasci moraju biti potpisani i ovjereni;
4) Prijava mora sadržavati svu obaveznu dokumentaciju.
    
Prijave koje ne ispunjavaju opće uvjete će biti odbačene.

Proces evaluacije će se provesti u skladu s Priručnikom za dodjelu grantova u dva koraka:

1)    Administrativna usuglašenost i provjera kvalificiranosti;
2)    Evaluacija kvalitete

Ocjena kvalitete podnesene ponude sastoji se od tri seta kriterija koji će se primijeniti na ponude koje prođu administrativnu provjeru i provjeru kvalificiranosti:

1.    Kriteriji relevantnosti;
2.    Operativni kriteriji;  
3.    Kriteriji održivosti;

Sredstva namjenjena za male projekte zasnovane na dokazima osigurana su iz projekta Smanjenje faktora zdravstvenih rizika stanovništva u BiH kojeg financira Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), koja u partnerstvu sa Svjetskom bankom putem Trust fonda pruža podršku Federalnom ministarstvu zdravstva BiH pri dizajniranju i implementaciji efikasnih promotivnih i preventivnih programa za smanjenje faktora rizika za odabrane masovne nezarazne kronične bolesti među populacijom.

Uz ovaj tekst Javnog poziva, potrebne dokumente, informacije i prijavne obrasce možete preuzeti ovdje:

Priručnik za grantove
Zahtjev
Opis projekta
Primjer logičkog okvira i
Primjer tabele za budžet/proračun

Rok za podnošenje prijava je 16.01.2019. godine.

Prijave se podnose isključivo na obrascu projektnog prijedloga putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu kako slijedi:Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine
Sektor za implementaciju projekata
Titova 9, 71000 Sarajevo

Predmet: Podnošenje prijave za dodjeljivanje bespovratnih sredstva
Za: Komisija za evaluaciju prijedloga projekata Federalnog ministarstva zdravstva
Ne otvaraj! Otvara ISKLJUČIVO Komisija za evaluaciju prijedloga projekataNepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sva dodatna pitanja u vezi Javnog poziva mogu se dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje projektnog prijedloga, sa jasno naznačenim nazivom Javnog poziva u predmetu poruke i to na sljedeću e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove prijavljenih sudionika, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjev u potpunosti odbije ili poništi Javni poziv.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Štampa

Standard advertisement for local publication of local open tender procedures; Contract title: Supply of Video EEG devices and EEG and analysis station; Publication reference: 01-37-5104-2/18


Standard advertisement for local publication of local open tender procedures
Contract title: Supply of Video EEG devices and EEG and analysis station
Publication reference: 01-37-5104-2/18


The Federal Ministry of Health, for the purpose of implementation of the project NeurNet, intends to award a supply contract for supply of Video EEG devices and EEG analysis station in Mostar, Tuzla and Nova Bila with financial assistance from the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020. The tender dossier is available from the Federal Ministry of Health, Maršala Tita 9, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and will also be published on the Federal Ministry of Health website.

The deadline for submission of tenders is 22 October 2018 at 12:00. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the same website as mentioned above.

Corrigendum No:1 to the CONTRACT NOTICE
Corrigendum No:1a


The tender dossier:

a14_declaration_honour_en
BOS Instrukcija o oslobađanju po IPA II - 10 11 2015
c2_contractnotice_en
c4b_itt_en
c4c_contract_en
c4d_specialconditions_en
c4e_annexigc_en
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en
c4g_annexivfinoffer_en
c4j_admingrid_en
c4k_evalgrid_en
c4l_tenderform_en
c4o1_fif_en
c4o2_lefind_en
c4o3_lefcompany_en
c4o4_lefpublic_en
c11_provfinalaccept_en
Invit letter
letter of invitation


Štampa

Request for Expression of Interest - Re-invitation

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Reducing Health Risk Factors Project
CONSULTING SERVICES
Grant No. TF 0A4795

Request for Expression of Interest - Re-invitation

This re-invited Request for Expression of Interest follows the Request for Expression of Interest published in local newspapers “Dnevni Avaz” and “Večernji List” on February 21, 2018.

Bosnia and Herzegovina (BiH) has received a grant from the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) toward the cost of the “Reducing Health Risk Factors Project” (“the Project”) and its intent is to use certain grant proceeds to make payments under the activity “Design and Implementation of Promotion Activities”.

The consulting services (“Services”) include assistance to the Federal Ministry of Health in communication efforts to promote the Tobacco Control Law as well as other Tobacco Control Law policies.

Specifically, it includes: Activities for promotion of the Tobacco Control Law, as well as other Tobacco Control Law policies, with an aim to increase awareness of the benefits and importance of healthy life styles by disseminating information on expected advantages of the Law adoption and impacts. Detailed Terms of References can be found at this LINK

The Federal Ministry of Health is now inviting eligible Consultants to express their interest in providing the above Services. Interested Consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the requested Services (description of relevant assignments, experience in relevant conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). At this moment CVs of key experts are not requested.

Interested Consultant Company has to demonstrate a proven record of accomplishment in carrying out similar assignments. The required minimum experience should be demonstrated by documenting evidence related to delivering of at least two tasks relevant for this assignment during the last ten (10) years, implemented either in BiH or neighbouring the countries.

Interested Consultant Company must provide information indicating that they are qualified to perform the Services by fulfilling following requirements:
-    Company information: name, registration, address, telephone number, facsimile number, year of establishment, contact person for the project, fields of expertise;
-    Reference list of similar assignments (minimum two) in the last ten (10) years. Similar assignments refer to any activities related to provision of support to government entities in their efforts to promote adoption and/or implementation of legislation relevant to health and social care reforms. Reference list should contain information about the client, assignment description, value of the contract and period of execution.
-    Company needs to provide a statement that it does not have an active contract with Tobacco Industry, nor will conclude one while performing this assignment

A Consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loan and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, Revised July 2014.

Interested Consultants may obtain further information at the addresses below from 09:00 to 14:00 (CET), starting from September 13, 2018.

Expressions of interest must be delivered to the addresses below by September 20, 2018.

Expressions of Interest already submitted by Consultants under previous invitation are not valid.

Federal Ministry of Health / Sector for Project Implementation
Attn. Prim.dr. Vildana Doder, Assistant Minister  
Titova 9 , 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 551 180
Fax: ++387 33 551 181
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Gdje se nalazimo?