Kabinet ministra

Prikaz #
Ime Pozicija Telefon Faks Kanton/Općina
Amra Karić Tehnički sekretar + 387 33 226 635 + 387 33 226 637 KABINET MINISTRA
Zlatan Peršić Stručni savjetnik za odnose s javnošću + 387 33 220 536 + 387 33 226 637 KABINET MINISTRA
Marina Bera Pomoćnik ministra za analitiku, plan i upravljanje resursima u zdravstvu + 387 33 203 454 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA ANALITIKU, PLAN I UPRAVLJANJE RESURSIMA U ZDRAVSTVU
Snježana Bodnaruk Sekretar Ministarstva + 387 33 220 929 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Vildana Doder Pomoćnik ministra za implementaciju projekata + 387 33 206 193 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKATA
Goran Čerkez Pomoćnik ministra za međunarodnu suranju i kordinaciju razvoja strategija + 387 33 219 205 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I KOORDINACIJU RAZVOJA STRATEGIJA
Sanja Čustović Pomoćnik ministra za farmaciju + 387 33 203 780 + 387 33 226 637 SEKTOR ZA FARMACIJU

Gdje se nalazimo?