Štampa

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalnog ministarstva zdravstva

.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu Federalnog ministarstva zdravstva (204 KB)

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Federalnog ministarstva zdravstva (203 KB)


Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Federalnog ministarstva zdravstva:

 
PREUZMI OBRAZAC - 2018. godina.


PREUZMI OBRAZAC - 2017. godina.


 PREUZMI OBRAZAC - 2016. godina. 


  PREUZMI OBRAZAC - 2015. godina.