Ministarstvo

Štampa

Plan borbe protiv korupcije u Federalnom ministarstvu zdravstva

U skladu sa Općim planom Vlade FBiH za borbu protiv korupcije, te shodno jedinstvenoj metodologiji za sve federalne institucije i prethodno provedenoj edukaciji, Federalno ministarstvo zdravstva je u julu 2013. godine donijelo Plan borbe protiv korupcije na nivou Ministarstva.

PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE FMZ  (112 KB)