Ministarstvo

Štampa

Najava za medije

.

Ministar zdravlja Republike Hrvatske prof. dr. Rajko Ostojić i ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr. Rusmir Mesihović....

... potpisat će Protokol o saradnji dvaju ministarstava u području darivanja i presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja, u ponedjeljak, 9. decembra u 10,30 sati u Ministarstvu zdravlja RH u Zagrebu  (velika dvorana), Ksaver 200a.   Protokolom se definiraju oblici tehničke saradnje u tom području, kojima je prvenstveni cilj uspostava uspješnog organizacijskog modela prikupljanja organa u Federaciji BiH po uzoru na hrvatski model te daljnji razvoj transplantacijskog programa u Federaciji BiH.

Protokol previđa i razmjenu organa na načelima solidarnosti i reciprociteta darovanih i primljenih organa.

Republika Hrvatska danas je vodeća zemlja u svijetu po broju darivatelja i transplantaciji organa s umrlih darivatelja i kao regionalni lider u okviru Zdravstvene mreže zemalja jugoistočne Europe (SEEHN) pruža podršku razvoju i unapređenju transplantacijskih programa u zemljama regije.