Štampa

Klinički putevi

U okviru ove komponente Projekta izrađeno je 15 kliničkih puteva za 15 glavnih oboljenja.

pdf Akutni bronhitis (254 KB)
pdf Anemaija (234 KB)
pdf Depresija (212 KB)
pdf Dijabetičko stopalo (447 KB)
pdf Gastroenteritis (208 KB)
pdf Lumbalna bol (282 KB)
pdf Primarna prevencija kardiovaskularnih bolesti (473 KB)
pdf Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti (263 KB)
pdf TIA (318 KB)
pdf Ulkusna bolest (240 KB)
pdf Upala pluća (118 KB)
pdf Upala srednjeg uha (120 KB)
pdf Urtikarija (118 KB)
pdf Urinarne infekcije (148 KB)