Novosti

  • Promovirana brošura "AKAZ - Kultura kvaliteta"

    U Sarajevu je promovirana brošura “AKAZ – Kultura kvaliteta” u izdanju Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

    Opširnije
  • Održana centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

    U velikoj sali Parlamenta Federacije BiH danas je održana završna sesija javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjena o dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

    Opširnije
  • Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja

    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je od strane Vlade Federacije BiH upućen u parlamentarnu proceduru na razmatranje, i to po skraćenom postupku, razmatran je i usvojen od oba doma Parlamenta Federacije BiH, ali u formi nacrta. 

    Opširnije

Izdvojeno


lijekova1

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2014.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležna institucija, objavio je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014. godine.

Izvještaj

Strateški plan razvoja zdravstva 2008 - 2018

“Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018.

Opširnije