Novosti

 • Simpozijum "Transplantacija bubrega u BiH - jučer, danas, sutra"

  Povodom obilježavanja Svjetskog dana bubrega Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplataciju bubrega u Bosni i Hercegovini organizira simpozijum pod nazivom "Transplatacija bubrega u Bosni i Hercegovini - jučer, danas, sutra".

  Opširnije
 • Jačanje kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške

  U organizaciji Project HOPE-a, a u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i UNICEF-om BiH danas je završen trodnevni seminar „Jačanje kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške“.

  Opširnije
 • Objašnjenje odredbe Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva

  Obzirom na veliki broj upita upućenih ovom ministarstvu od strane pravnih i fizičkih lica, kao i kantonalnih organa uprave, a u vezi vođenja medicinske dokumentacije, Federalno ministarstvo zdravstva, saglasno svojim nadležnostima iz člana 22.

  Opširnije

IzdvojenoIzvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva 2012.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležna institucija, objavio je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godine.

Opširnije

Strateški plan razvoja zdravstva 2008 - 2018

“Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018.

Opširnije