Novosti

  • Edukacija za voditelje psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici

    Stručna edukacija za 10 odabranih zdravstvenih radnika i saradnika – uposlenika centara za mentalno zdravlje u zajednici na području Federacije Bosne i Hercegovine, pod nazivom „Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici“ počet će 20.02.2020. godine u Sarajevu.

    Opširnije
  • Obavijest korisnicima sredstava od igara na sreću

    Obavještavaju se korisnici kojima su dodijeljena sredstva Odlukom o utvrđivanju liste korisnika i raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću V.broj: 1286/2019 od 07.11.2019.godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 84/19) da je saglasno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj 149/2020 od 30.01.2020.godine rok za realizaciju programa/projekata i izvještavanje prolongiran do 31.03.2020.godine.

Izdvojeno


lijekova1

Novi koronavirus (COVID-19)

  Saznajte više

Strateški plan razvoja zdravstva 2008 - 2018

“Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018.

Opširnije